Mzdy

Oblast mezd je v systému EPASS® řešena prostřednictvím specializovaných produktů třetích stran. Jedná se o aplikace určené pro komplexní zpracovaní mzdové (případně i personální) agendy v organizacích všech velikostí a typů (obchodní a výrobní podniky, služby, státní správa, …)

K vytvoření podkladů pro mzdy slouží v systému EPASS® zákaznické objekty. Jejich funkcionalita odpovídá specifickým požadavkům konkrétního zákazníka (např. výpočet provizí zaměstnanců, stanovení srážek ze mzdy apod.). Mzdové podklady se následně přenesou do mzdové aplikace, v níž se provede vlastní zpracování mezd.

Komunikace mzdové aplikace se systémem EPASS® probíhá dávkově pomocí datových souborů. Z mzdové aplikace se do IS EPASS® přenášejí následující údaje:

  • účtování mezd - položky rekapitulace mezd se importují do interního dokladu
  • odvody a srážky mezd (úhrady dobírky zaměstnancům, platby finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám atd.). Jednotlivé odvody mezd jsou v systému EPASS® uloženy jako speciální doklady závazků. Tyto doklady nejsou identifikovány jménem zaměstnance, ale pouze číslem bankovního účtu, na který jsou peníze bankovním příkazem převedeny. Uhrazené závazky jsou následně automaticky párovány s bankovním výpisem a hromadně účtovány pomocí nastavené předkontace.

K importu těchto údajů se používá standardní importovací nástroj systému EPASS®, pro který existují tzv. importní drivery, odpovídající různým formátům mzdových aplikací. Importovací nástroj podporuje celou řadu zdrojů dat (TXT, XLS, DBF, …).

Zpracování mzdové agendy v podniku

Součástí sytému EPASS jsou nástroje na evidenci a vyhodnocování údajů, které slouží jako podklady pro zpracování mezd - docházka. Tyto podklady je možné přenášet do mzdové aplikace. Typický postup při zpracování mezd v podniku zahrnuje následující kroky:

  1. Evidence docházky pracovníků na provozech - zadání odpracovaných hodin ve směně, zařazení pracovníka, typu činnosti (výroba, nemoc, dovolená, …), stanovení mzdových složek, do nichž se odpracovaná doba promítne (přesčas, příplatky, vedení podřízených pracovníků apod.)
  2. Editace údajů o docházce v aplikaci SMĚNOVNICE - údaje o docházce, přenesené z vyplněných hlášení z provozu, je možné ve Směnovnici dále doplňovat či upravovat. U mzdových složek, jako jsou např. prémie, odměny apod., lze vyplňovat částky.
  3. Přenos údajů do mzdové aplikace - údaje zpracované ve Směnovnici lze exportovat v příslušném formátu konkrétní mzdové aplikace, vlastní výpočet mezd pak již probíhá plně v režii mzdové aplikace.

Schéma komunikace systému EPASS® s mzdovou aplikací

Schéma komunikace IS EPASS s mzdovou aplikací