Recyklace

Subsystém Recyklace je základním technickým modulem pro výrobu ve společnosti zabývající se recyklací stavebních materiálů. Zajišťuje z jednotlivých provozů sběr dat o výkonech a činnosti strojů, produkci, externích službách a docházce pracovníků v jednotlivých směnách. Poskytuje souhrnné přehledy o výrobě a produkci a technicko-ekonomické ukazatele dopravních prostředků a mechanizace za zvolená období.

Subsystém Recyklace pokrývá tyto procesy:

 • Evidenci vykupovaných/zpracovávaných odpadů včetně zákonných hlášení
 • Evidenci vyráběných materiálů
 • Spolupráci s externími vážními programy, jak u pojezdových vah při příjmu materiálu, tak u vah technologických, provozovaných na recyklačních strojích
 • Spolupráci s externími tankovacími systémy
 • Evidence pohybu a výkonů vozidel a mechanizmů
 • Evidence činnosti a výkonů recyklačních zařízení
 • Výkony a činnosti strojů a docházku pracovníků nevýrobních provozů (středisek)
 • Směnovnice - slouží k vyhodnocování údajů o pracovní docházce. Zde má odpovědný pracovník možnost importované údaje dále upravovat, stanovovat přesčasy, jednotlivé mzdové složky a vytvářet vlastní specifické položky. Po dohodě je možné takto upravené údaje vyexportovat v definovaném formátu pro mzdový systém.

Samostatně je řešen program na plánování, který umožňuje srovnávání plánovaných a skutečných objemů výroby a výkupu.

Základní možnosti subsystému RECYKLACE:

 • sběr dat z jednotlivých provozů - charakteristika denní činnosti mechanizace, recyklačních strojů a pracovníků.
  Sledují se:
  • směnová hlášení o pracovnících, odpracované doby, typy pracovních činností, důvody nepřítomnosti, přirážky za svátky, přesčasy atd.
  • produkce recyklačních mechanizmů podle jednotlivých frakcí a podle určení produkce (expedice, do zásob, vlastní spotřeba atd.)
  • provozní parametry strojů - spotřeba energií, tabulkové výkony, rozměry
  • směnová hlášení o strojích, jejich doba provozu, ujeté km, odpracované motohodiny, spotřeba PHM, popř. dalšího materiálu (pneumatiky, drtící kladiva, čelisti…) a druhy a příčiny prostojů a výpadků
  • kooperující stroje (nakladače, bagry, vozidla) s provázáním na množství zpracované suroviny-odpadu
 • zpracování dat
  • sledování technicko-ekonomických ukazatelů mechanizace - kilometry, motohodiny, spotřeba PHM za zvolené období
  • souhrnné informace o mechanizaci (přehledy, výkony), produkci (typy produkce, druhy frakcí, typ činnosti) za zvolené období
  • podrobné i kumulované údaje o výkonech a využití jednotlivých mechanizmů
  • druhy a příčiny prostojů a výpadků
 • kalkulace nákladů na výrobu jednotlivých výrobků (viz Fázové kalkulace)
 • informace o fondu pracovní doby zaměstnanců za zvolené období
 • výstupní informace - tiskové výstupy dle vybraných ukazatelů, sledování údajů v hodnotách plán/skutečnost
 • historie dat - uchovává se historie všech údajů tak, jak se v průběhu doby měnily, včetně identifikace osoby, která změny prováděla
 • veškerá data zobrazená v seznamech je možné nejen tisknout, ale také jednoduše exportovat do souborů ve formátech .txt, .xls)
 • importy z externích technologických, měřících a prodejních systémů, např. systémů vážních, tankovacích, GPS, ...