Reporting

Reporting je klíčovou součástí každé společnosti bez ohledu na její velikost. Liší se jenom rozsahem a formou. Bez vybraných informací nelze žádnou společnost efektivně řídit.

Společnost EPASS poskytuje svým zákazníkům reporting, který informace čerpá jak z vlastního informačního systému EPASS® tak z externích systémů třetích stran.

Pro reporting využíváme všechny aktuálně dostupné technologie. Vhodných nástrojů pro tvorbu a prezentaci je nepřeberné množství a záleží jenom na zákazníkovi, který nakonec zvolí. Data pro reporting jsou čerpána z provozních systémů, vlastních datových skladů postavených na relační databázi či z datových kostek OLAP serveru (speciální úložiště dat pro reporting). O data se stará výkonný MS SQL Server.

Důraz je kladen na maximální jednoduchost využití různými uživateli na všech stupních řízení.

Podrobnější informace


Stáhnout program Adobe Reader pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF
Adobe Reader