Sklady

 • Evidence a koordinace všech činností, které souvisejí se skladovými činnostmi každé firmy
 • Evidence zásob v libovolném počtu skladů, množství vedených skladů v systému není prakticky omezeno
 • Každý sklad má nastavené vlastnosti, podle nichž se chová:
  • povolit či zakázat pokles stavu pod nulu (fyzický, účetní, disponibilní)
  • limit pro upozornění či nepovolení ceny odlišné od posledního příjmu
  • předbíhání pohybů (výdej před příjmem)
  • propojení s vybraným katalogem a ceníkem
  • možnost aktualizace katalogu (přidání produktu při zapsání nové položky)
 • Další přídavné funkcionality (Snap-iny):
  • propojení se Správou dokumentů (např. obrázky produktů)
  • automatika pro vytváření dokladů na základě pohybů a stavů na skladu
  • hromadné přepočtení stavů skladu
 • Možnost uživatelsky vytvořit a evidovat další údaje pomocí EP_klasifikátoru
 • Produkt je ve skladu popsán ve formě skladové karty
 • Skladová karta je propojena s katalogovou kartou produktu - odtud se berou údaje jako např. název, číslo, parametry klasifikátoru
 • Na skladových kartách se evidují veškeré údaje, související se skladovaným produktem:
  • číslo karty
  • název
  • typ karty (zboží, nedokončená výroba, obal atd.)
  • skladové množství minimální, optimální, maximální (doporučené hodnoty)
  • stavy (množství) k určitému datu - systémové i uživatelské
 • Skladové subkarty podle zvolených kritérií (lokace, šarže…) na základě zařazení produktů v připojeném klasifikátoru
 • Pohyby na skladech je možno provádět pouze na základě dokladů. Které doklady budou zapisovat na sklad si volí uživatel (příjemky, výdejky, faktury, dodací listy, …)
 • Pohyby se mohou projevovat na systémových stavech (fyzické, účetní, disponibilní, blokované množství) a na stavech uživatelsky definovaných (např. očekávané příjmy, výdeje, komisní prodej, objednáno)
 • Na skladové kartě jsou viditelné veškeré pohyby (zobrazení pohybů lze omezit nastavením data od…do a současně i omezením na určitý druh pohybu). Doklad, který zapsal určitý pohyb lze odtud editovat
  Výskyt zboží v položkách dokladů (zobrazení lze omezit nastavením data od..do, omezením na druh pohybu a stav dokladu - schválený, rozpracovaný, zrušený)
 • Hromadná přecenění vybrané množiny produktů: o procento ceny, na procento ceny, na jednotkovou částku, na celkovou částku
 • Sklad lze navázat k určitému útvaru firmy podle jejího organizačního schématu
 • Účtování:
  • rozúčtování jednotlivých skladových dokladů na základě předkontací, vytvořených uživatelem
  • předkontace určuje, jaké doklady z kterého skladu a knihy dokladů pro jaké typy karet a druhy skladových dokladů se mají rozúčtovávat na konkrétní účty z účtové osnovy, a to podle předem definovaných předpisů
  • podle zadaných předkontací je možné provést vlastní účetní dávku, kterou je možné provést pro určité podmínky (např. za nějaké období, pro určitý typ skladové karty, druh dokladu nebo knihu)
  • účetní dávky je možné vytvářet měsíčně, týdně, denně
  • účtování lze provádět i jednotlivě na konkrétních dokladech
 • Inventury:
  • počet inventur, které uživatel v rámci skladu provádí, není omezen
  • možnost provedení inventury u všech skladových karet, nebo pouze u vybrané množiny karet
  • možnost nastavit zanedbávání malých rozdílů jak v částce, tak v množství
  • automatické schválení shodných položek inventury
  • možnost automaticky vytvořit z inventury opravné doklady pro manka a přebytky
 • Standardní tiskové výstupy s možností předem nastavit filtraci vytištěných údajů