Přiznání k spotřební dani

Pokud máte povinnost platit spotřební daň, je možné to nově provádět pomocí EPR EPASS. Přiznání ke spotřební dani se provádí na základě dokladů evidovaných v systému. U dokladu je možno určit, zda se z něho platí spotřební daň.

Každý doklad obsahuje položky, na kterých je určen produkt. Pro každý produkt může mít zadán celní kód, tedy vybrána položka celního sazebníku. Sazba spotřební daně je definována pro jednotlivé nomenklatury celního sazebníku. Každá nomenklatura spadá do jedné z komodit. Komodity ze kterých se odvádí spotřební daň:

  • z minerálních olejů
  • z lihu
  • z piva
  • z vína a meziproduktů
  • z tabákových výrobků
  • ze surového tabáku

Sazba spotřební daně je definována pro nomenklaturu v různých měrných jednotkách např. za 1000litrů oleje, 1litr alkoholu, 100litrů piva, 1ks cigaret atd. Proto se při tvorbě přiznání všechny položky dotčených dokladů přepočtou pomocí přepočtu na požadovanou měrnou jednotku.

Pro potřeby spotřební daně je možné definovat v systému "Celní sklad". Spotřební daň se přiznává pro výdeje z tohoto skladu.

Přiznání k spotřební dani se tvoří pro jednotlivé účetní jednotky a celní sklady, dále pro jednotlivé komodity. Je možné vytvářet všechny varianty přiznání tedy řádné, dodatečné, opravné a dodatečné opravné. U přiznání je evidován seznam dokladů, ze kterých byla daň spočtena a odvedena.