Technické služby měst a obcí

Množina branžových řešení postavených na ERP EPASS® byla rozšířena o nové řešení TS Město, které řeší komplexní podporu v oblasti technických služeb měst a obcí.

Jedná se především o evidenci a vyhodnocení nákladovosti zakázek prováděných technickými službami pro dané město či obec. Evidovány jsou veškeré potřebné údaje o provozu a údržbě mobilních mechanismů, docházce pracovníků, spotřebě pohonných hmot a materiálu, opravách a dalších nákladových položkách spojených s jednotlivými zakázkami.

Zpracované informace jsou pak neocenitelným podkladem pro požadované výkazy města o hospodaření příspěvkové organizace. Zároveň slouží ke stanovení reálné jednotkové nákladové ceny za jednotlivé druhy prováděných prací (údržba veřejného osvětlení, úklid města, odvoz materiálu apod.), které umožňují efektivní stanovení potřebných prostředků při plánování prací v dalším období.

Nadstavbový modul "TS Město" vychází z dlouholeté zkušenosti v oblasti sledování technicko ekonomických ukazatelů výrobních, obchodních, těžebních společností či společností poskytující služby. Důležité jsou zkušenosti při sledování procesů provozu mobilních mechanismů, docházce pracovníků a dalších provozních veličinách.

Díky tomu je nadstavbový modul "TS Město" vybaven již v základní verzi řadou komunikačních nástrojů umožňujících například přímé připojení na několik typů tankovacích zařízení (Quitec Tankomat, Wintank, XTrack).

Zároveň modul umožňuje obousměrné propojení na různé mzdové programy (např. OK mzdy, Avensio, ...), kterým nadstavbový modul "TS Město" poskytuje kompletně předzpracované údaje o docházce pracovníků, které do mzdového programu stačí pouze naimportovat. Naopak spočtené hrubé mzdy načtené z mzdového programu následně slouží pro rozúčtování mzdových nákladů pracovníků na jednotlivé zakázky.

Nadstavbový modul "TS Město" tak společně s ostatními moduly ERP EPASS tvoří ucelený systém, pro vedení veškerých agend spojených s provozem technických služeb daného města či obce.