Tiskový manažer

Veškeré dostupné tiskové úlohy jsou uživateli nabízeny prostřednictvím Tiskového výběrového dialogu. Množina nabízených tisků závisí na tom, odkud je Tiskový výběrový dialog vyvolán (jiné tiskové úlohy jsou dostupné ze seznamu faktur vydaných a jiné ze seznamu majetku). Součástí tohoto dialogu jsou různé funkce (tisk, náhled, export do souboru apod.). Uživatel má širokou škálu možností při výběru na jakou tiskárnu má být výstup směřován (výchozí, nastavená u tiskového výstupu či uživatelem vybraná).

Jednotlivé tiskové úlohy jsou samostatné objekty, které mohou být vytvořeny různými nástroji (nativní report vytvořený v Delphi či VisualBasicu, report postavený na transformaci XML do XHTML formátu, Excel či jiný profesionální reportovací nástroj). Tiskový výběrový dialog sjednocuje pro uživatele použití libovolného tiskového výstupu bez ohledu na nástroj v jakém byl report vytvořen.

Nastavení veškerých tiskových výstupů je řešeno ve správě tiskových výstupů. Vybrané atributy nastavení tiskového výstupu mohou být pro jednotlivé uživatele nastaveny individuálně. Příkladem takového nastavení je tiskárna přiřazená konkrétnímu tiskovému výstupu.

U každého výstupu lze nastavit jeho dostupnost pro konkrétní uživatele. Každý uživatel si může nabízené tiskové úlohy setřídit dle svých požadavků.