Údržba

Branžové řešení pro údržbu je se subsystém ERP EPASS® určený k organizování veškerých opakujících se činností. Lze jej použít všude tam, kde periodickou činnost je možno i záhodno plánovat, a kde k periodicky se opakujícím činnostem se přiřazují různé (materiálně - technické) zdroje. Tyto zdroje je také možno plánovat. Kromě plánovaných událostí lze subsystém s výhodou použít i při řešení neplánovaných, neperiodických, ale často se opakujících oprav.

Branžové řešení ÚDRŽBA lze využít pro administraci např. těchto typů událostí:

 • servisní prohlídky/opravy strojů
 • technické kontroly/opravy budov
 • technické kontroly/opravy zařízení
 • další pravidelně se opakující aktivity vyžadující materiálně-technické zajištění

Tyto činnosti mohou být řízeny událostmi např.:

 • čas uběhlý od poslední činnosti (např. denní, měsíční, kvartální činnosti)
 • odpracované motohodiny
 • ujeté kilometry
 • vyrobené množství výrobků
 • datum, čas
 • dalšími definovanými podle potřeby uživatele

Pro každou plánovanou údržbu lze přiřadit:

 • potřebné množství pracovníků
 • nutnou kvalifikaci pracovníků
 • druhy materiálů nezbytných k provedení činnosti
 • předpokládaný čas provádění
 • popis, zda činnost proběhla, resp. s jakým proběhla výsledkem

Výstupy:

 • časová on-line upozornění určeným osobám (E-mailem , SMS, popř dalšími komunikačními kanály) na nutnost provedení určité periodické činnosti
 • příkaz k údržbě, obsahující popis činnosti, materiálně-technické zajištění, personální zajištění
 • rozvrh příkazů v čase, včetně případného zařazení stroje/zařízení mezi stroje/zařízení které nelze po dobu údržby používat
 • přehledy veškerých údržeb (plánovaných, prováděných, již provedených) za určené období
 • souhrny výsledků provedených údržeb