Uživatelé a práva

Uživatelská práva jsou v systému řešena tak, že každý uživatel má přiřazené přihlašovací jméno a heslo. K tomuto předpisu, který musí být pro každého uživatele jedinečný, se váží přístupová práva. Předpis současně umožňuje uživateli pracovat s daty databázového serveru. Heslo je uloženo v interních strukturách databázového serveru a není pro nikoho přístupné. Přístup k datům je plně v kompetenci databázového serveru, takže uživatel se k datům, pro která nemá grantován přístup, nedostane ani za pomocí nástrojů, sloužících k pokládání dotazů (query) na data v databázi. Systém rovněž umožňuje přiřazovat jednotlivým uživatelům přístupová práva týkající se jednotlivých funkcí - objektů systému - například možnost přístupu do seznamu bankovních výpisů atd.