Vlastnictví

Vlastnictví informací je funkce, která umožňuje definovat pro konkrétní informace konkrétního vlastníka, který je pověřen přiřazovat jiným uživatelům oprávnění zacházet s vlastněnými informacemi - určuje tzv. vlastnická práva.