XML Storage

XML Storage je speciální úložiště XML dokumentů které využívá MS SQL Server. Systém EPASS® využívá formát XML k uložení různých nastavení. Tato nastavení nazýváme profily. Existují profily Aplikační, Dialogový, Komunikační , Globální, Hardware a Jazykový.

  • V Aplikačním profilu jsou uložena nastavení související s aplikací EPASS®, každý uživatel může používat vybrané aplikační profily. Obsahuje mimo jiné nastavení hlavního aplikačního okna - jeho uspořádání, jaké funkce jsou dostupné přes menu, jaké funkce lze vyvolat pomocí tlačítek umístěných na aplikační liště a mnoho dalších (podrobnosti viz. EPASS frame).
  • Dialogový profil slouží k uložení posledního stavu každého formuláře systému EPASS®, každý uživatel má svůj dialogový profil. Obsahuje informace jako velikost okna, jeho umístění a hlavně stavy všech komponent ležících na každém formuláři (například vybrané sloupce v seznamu jejich uspořádání, třídění v jednotlivých seznamech a mnoho dalších).
  • Komunikační profil slouží k uložení nastavení všech podporovaných komunikačních kanálů které jsou v systému EPASS® k dispozici. Každý uživatel má svůj komunikační profil. Jedná se o nastavení faxu, SMS, e-mailu, telefonu a mobilního telefonu.
  • Globální profil je sdílený všemi uživateli a slouží k nastavení globálních parametrů systému a všech jeho modulů.
  • Hardware profil slouží k nastavení, které je závislé na konkrétním počítači na kterém běží systém EPASS®.
  • Jazykový profil slouží k uložení jednotlivých jazykových mutací GUI systému EPASS®. Výběr jazykového profilu je v kompetenci konkrétního uživatele a slouží k nastavení jazyka v jakém s uživatelem komunikuje systém EPASS®.