Hodnocení dodavatelů

Řešení bylo realizováno ve společnosti, která navrhuje, vyrábí a montuje velké ocelové konstrukce a zásobníky. Pro realizaci každé zakázky je třeba nakoupit velké množství různých druhů materiálů - armatury, hutní materiály, spojovací materiály, chemické výrobky, stavební materiály atd. V nakupovaných objemech znamená každé snížení ceny ve výsledku významnou úsporu nákladů. Kromě nabízené ceny je třeba dodavatele hodnotit i podle dalších kriterií tak, aby výběrem dodavatele nebyla případně ovlivněna včasnost a kvalita realizace zakázky.

Současný stav

V ERP EPASS® je veden a udržován, pro každý druh materiálu, seznam možných dodavatelů. Nákupčí dostává od vedoucího projektu, průběžně podle postupu stavby, požadavky na zajištění materiálu. Nákupčí vytváří a odesílá poptávky na dodavatele, po obdržení poptávek se nabídkové ceny importují do systému a nákupčí má automaticky k dispozici pořadí jednotlivých dodavatelů podle nabízených cen.

Požadavky na řešení

Při výběru vítězné nabídky dát nákupčímu k dispozici nejen základní informaci o nabízené ceně, ale také hodnocení dodavatelů podle dalších kriterií. Celkové hodnocení dodavatele se skládá z mnoha dílčích kriterií. Každému kriteriu je nutné nastavit hodnotu jeho plnění buď způsobem ano/ne, nebo výčtem volitelných hodnot a jejich bodovým ohodnocením. Definice kriterií, hodnoty jejich plnění a jejich bodové ohodnocení bude možno v průběhu používání uživatelskými nástroji měnit a doplňovat.

Řešení

V ERP EPASS® byly vytvořeny nástroje, pomocí kterých může uživatel

 • Vytvořit seznam kriterií pro hodnocení a u každého kriteria zadat seznam vybratelných hodnot.
 • K hodnotě každého kriteria zadat počtem bodů váhu této hodnoty v celkovém výsledném hodnocení.
 • V číselníku druhů materiálu přiřadit k určitému druhu materiálu libovolný počet partnerů - dodavatelů.
 • U každé takto stanovené kombinace druh produktu / dodavatel vyplnit hodnoty jednotlivých kriterií.
 • Stanovit stupnici pro celkové hodnocení dodavatelů a počet bodů nutných k dosažení určitého stupně hodnocení.

Na základě takto zadaných údajů systém průběžně počítá celkové hodnocení dodavatele a poskytuje informaci o hodnocení dodavatele při výběru vítězné nabídky.

Použitím těchto nástrojů vytvořil zákazník první verzi hodnocení dodavatelů konkrétně s těmito hodnotami:

 • Jakostní způsobilost dodavatele
  • nemá a neplánuje zavedení SMJ
  • připravuje a zavádí SMJ, má oprávnění na výrobní (projekční) činnost
  • má certifikovaný SMJ (systém managementu jakosti)
 • Schopnost dodavatele zajistit kvalitativní ukazatele dle našich požadavků
  • výsledky inspekcí a kvalita provedených prací neodpovídají požadavkům
  • výsledky inspekcí a kvalita provedených prací částečně odpovídají požadavkům
  • výsledky inspekcí a kvalita provedených prací odpovídají požadavkům
 • Výše ceny
  • vyšší
  • standard
  • nižší
 • Schopnost dodavatele dodávat ve smluvních termínech (Ano / Ne)
 • Schopnost dodavatele dodávat požadované množství a rozsah prací (Ano / Ne)
 • Flexibilita dodavatele
  • ne
  • částečně
  • ano
 • Důvěryhodnost (Ano / Ne)
 • Konkurenceschopnost (Ano / Ne)
 • Schopnost zabezpečit požadovaný způsob dopravy (Ano / Ne)
 • Zájem o zpětné informace (Ano / Ne)
 • Vstřícnost (Ano / Ne)
 • Zajišťování kompletnosti subdodávek (Ano / Ne)
 • Posouzení výrobků vzhledem k ŽP a BP (Ano / Ne)
 • Celkové vyhodnocení
  • způsobilý - A
  • způsobilý s výhradami - B
  • nezpůsobilý - C

Závěr

Výsledkem nastavení těchto kritérií je každý dodavatel bodově ohodnocen a vzájemné porovnání dvou cenově srovnatelných dodavatelů je výrazně objektivnější. Jedná se o nástroj sloužící k podpoře rozhodovacího procesu s dopadem na náklady a úspěšnost realizace velkých zakázek.