Potvrzování objednávek

Řešení bylo implementováno pro velkou obchodní společnost, která se zabývá prodejem zboží a služeb B2B i B2C. Společnost své obchody provádí po celém území ČR prostřednictvím regionálních obchodníků. Ti jsou při svých jednáních připojení k ERP EPASS® provozovanému ve společnosti pomocí MS Terminal Services

Problém:

Je potřeba zákazníkům vystavit potvrzení objednávky. Při tom však z důvodů eliminace finančních ztrát obchodník musí prověřit bonitu odběratele. Jednotliví zákazníci mohou mít různá kriteria pro hodnocení bonity.
Zároveň je požadováno aby v potvrzovacím dokumentu byla uvedena také automaticky generovaná předpokládaná dodací lhůta zboží, resp. potvrzena zákazníkem požadovaná dodací lhůta.

Řešení:

 • Bonita zákazníka

Jednotliví zákazníci jsou zařazeni do kategorií (A-D). Každému zákazníkovi byly přidány nové parametry:

 • kredit
 • tolerance výše dluhu
 • tolerance po splatnosti
 • Dodací lhůty

Pro výpočet předpokládané dodací lhůty se využívají informace z modulů OBCHOD a SKLADY i z vlastní objednávky, jako jsou:

 • stav skladu
 • blokace zboží ve skladu
 • dodací lhůty produktu
 • požadovaný způsobu vykrytí objednávky (částečně x najednou)
 • požadovaný termín dodávky

Vypočtená možná dodací lhůta se porovnává s požadovanou dodací lhůtou.

Popsaný algoritmus je možné samozřejmě libovolně modifikovat.

Výstupy řešení:

Po prověření bonity zákazníka a možných dodacích lhůt, vystaví systém

 • potvrzení nebo zamítnutí objednávky ve formátu PDF, které je zasláno na email zákazníka. Tento dokument může obsahovat další podrobnosti, jako je např. stručné zdůvodnění proč je objednávka zamítnuta.

Jinými možnými výstupy jsou např.

 • blokace zboží ve skladě
 • objednávka zboží u dodavatele atd.