Výpočet odměn obchodníků

Řešení bylo implementováno pro velkou reklamní společnost, která se zabývá prodejem reklamního času na regionálních rozhlasových stanicích. V jednotlivých regionech působí vždy několik prodejních týmů.

Problém:

Klient se rozhodl motivovat své obchodníky na základě skutečně proplacených prodejů reklamního času. Byl navržen sofistikovaný algoritmus výpočtu odměn jednotlivých obchodníků, závislý na:

 • Pozici v obchodním týmu - obchodník, vedoucí týmu, regionální ředitel.
 • Plnění plánu tržeb obchodníka
 • Typu odměny - měsíční, kvartální, pololetní a roční
 • Procentu provize
 • Procentní sazbě penalizace za faktury zaplacené po splatnosti.
 • Regionu zakázky - region vlastní, cizí region

Podmínky řešení a implementace

 • Podchycení vazby mezi obchodníkem a obchodním případem
 • Definice výpočtového algoritmu a podmínek vyplácení provize
 • Zpřístupnění dat specializovaného softwaru, který klient používá k vedení agendy související s vysíláním a výrobou reklamních spotů

Řešení:

Řešení je postaveno na standardních funkcionalitách ERP EPASS® EP_klasifikátoru a zákaznických rozšířeních.

Informace o jednotlivých obchodnících byly rozšířeny o parametry:

 • Obchodní tým
 • Pozice obchodníka (obchodník, vedoucí týmu, regionální ředitel, …)
 • Plán tržeb pro jednotlivé obchodníky
 • Typy užívaných odměn
 • Dohodnutá procenta provize
 • Dohodnutá penalizační procenta za pozdní úhradu

Byla vytvořen zákaznická funkcionalita, využívající:

 • informace evidované u obchodníků
 • informace o jednotlivých obchodních případech, jež poskytují moduly OBCHOD a FINANCE.
 • informace o realizovaném vysílání, které jsou evidované ve specializovaném softwaru klienta

Výstupy řešení:

 • Doklad s vypočtenou odměnou každého obchodníka
 • Tisk rekapitulace odměn obchodníka (příloha k výplatní pásce. Rekapitulace odměn se skládá ze seznamu spočítaných provizí, ze seznamu faktur z nichž dosud nebyly provize spočítány, a ze seznamu faktur z nichž obchodník již ztratil nárok na provizi.
 • Export údajů do mzdového programu
 • Protokol výpočtu