Tisky pomocí XHTML

Řešení bylo implementováno pro středně velkou obchodní společnost, tvořenou několika samostatnými součástmi s vlastní právní subjektivitou, která se zabývá prodejem zboží převážně v sektoru B2B. Společnost své obchody provádí po celém území ČR hlavně prostřednictvím e-shopu.

Problém:

Zákazník požadoval aby sám mohl provádět změny tiskových výstupů zejména nabídek a objednávek. Společnost má vysoké nároky na vzhled těchto dokumentů a požaduje aby každá účetní jednotka (spravovaná v ERP EPASS®) měla vlastní specifický grafický vzhled tisku jednotlivých dokladů. Aby tyto tisky byly na vysoké graficky - profesionální úrovni a byly snadno modifikovatelné bez zásahu pracovníků společnosti EPASS s.r.o.

Řešení:

Pro vysoce kvalitní tiskové výstupy různých firemních dokumentů - dokladů je možné využít tiskových výstupů založených na XML dokumentu a formátovacím scriptu XSLT nebo CSS. ERP EPASS® obsahuje vestavěnou podporu pro tvorbu takových tiskových výstupů, pro definici transformačních skriptů. Celé řešení se tedy provedlo pouhým nastavením ERP EPASS®.

Při samotném tisku pak postupně probíhají tyto kroky:

  • Při tisku dokladu je doklad převedn do formy XML souboru.
  • Následně je toto XML transformováno dle nastaveného předpisu do HTML (XHTML).
  • Je vyvolán prohlížeč ve kterém se zobrazí HTML soubor, představující tisk dokladu.

Výstupy řešení:

Tiskové výstupy různých typů dle požadavků zákazníka.