Proč systém EPASS...

EPASS s.r.o. je tuzemský tvůrce ERP (Enterprise Resource Planning) systému EPASS®. Společnost je zároveň i prodejcem a implementátorem tohoto systému. Společnost svůj systém dokonale zná a umí ho nastavit do nejposlednějšího detailu. ERP EPASS® tak může mnohem pružněji a efektivněji zapracovávat různé požadavky zákazníků nežli řešení, jejichž dodavatelé, implementátoři a tvůrci jsou různé subjekty. Dokonalá znalost českého a slovenského prostředí je také nezanedbatelnou výhodou.

Přednosti systému EPASS®

 • Všichni zákazníci mají stejnou verzi systému, mohou podle svých potřeb využívat všech novinek systému.
 • Zásadní pravidlo pro každého zákazníka: "Customizace dodávaného řešení nesmí ovlivnit budoucí upgradovatelnost systému".
  Jinými slovy: každá zakázková úprava systému musí být v souladu s celkovým vývojem systému.
 • Objektový návrh systému zajišťuje vzájemnou datovou nezávislost jednotlivých modulů. Každý modul se stará o svá data a informace ostatním modulům poskytuje přes definovaná rozhraní - to zajišťuje stabilitu systému při změnách v jednotlivých modulech.
 • Vysoká míra normalizovaného tvaru databáze - systém používá relační vazby na místo "širokých" tabulek. Téměř veškeré informace lze tímto způsobem evidovat v neomezeném množství - např. neomezené množství kontaktních osob, telefonů, adres apod. Uživatel tak není předem limitován, která telefonní čísla uložit a která ne.
 • Implementace systému je do značné míry založená na datové konfiguraci. To umožňuje velmi rychle a efektivně implementovat základní funkcionality a v průběhu života systému pružně reagovat na aktuální požadavky zákazníka (velmi často bez nutnosti něco programovat).

  Mezi tyto konfigurovatelné funkcionality patří zejména:
  - Obchodní procesy realizované rozvětveným řetězcem dokladů, který je postavený na položkových vazbách
  - Vlastnosti, možnosti a chování každého dokladu. Každá číselná řada (kniha) dokladů je determinována nastavením stovek různých parametrů

  Pozn.:
  Variabilitu systému si může každý zákazník ověřit při prezentaci, kterou se vždy snažíme "ušít" na míru dle dostupných informací. V rámci prezentace se snažíme ukázat systém nastavený pro základní obchodní procesy zákazníka (viz Prezentace na míru).
 • Možnost uživatelským způsobem definovat vlastní číselníky (seznamy, stromy).
 • U každé důležitější agendy lze uživatelským způsobem definovat libovolné množství různých parametrů (hodnoty i odkazy na jiné entity či číselníky). Přes tyto parametry lze dále filtrovat a třídit.

  Příklad:
  V katalogu produktů vznikne zcela nová potřeba sledovat novou vlastnost produktu, např. u chladniček potřebujeme sledovat, do které kategorie úspornosti provozu patří. Pomocí výše zmíněného parametru lze tuto vlastnost u každého produktu typu "chladnička" nově evidovat a potom v seznamu produktů podle tohoto parametru třídit a vyhledávat. U ostatních produktů "ne-chladnička" se tento parametr vůbec neobjeví.