CRM - správa partnerů

Tato část je základním a nezbytným prvkem pro veškeré aktivity uživatele a to jak uvnitř vlastní (mateřské) organizace, tak ve vztahu k okolním subjektům (partnerům). Zajišťuje bezpečné uchování, přehledné třídění a rychlé vyhledání dat a jejich další použití ve spolupráci s jinými moduly systému. Umožňuje hromadné oslovování partnerů i nejmodernějšími komunikačními kanály (SMS, e-mail). Shromažďuje, zpracovává a prezentuje obchodní a ekonomické informace o všech partnerech, se kterými mateřská společnost kdykoliv v minulosti vešla do styku.

Podrobnější informace o modulu Partneři