Ekonomika

Podstatným zájmem všech společností je sledování ekonomické stránky svého podnikání. Část systému EPASS® věnovaná této oblasti (FINANCE) slouží zejména k přehledné a spolehlivé evidenci účetních dokladů ve firmě, jejich zaúčtování a uchování.

Účtovat lze více účetních jednotek vedených v jediné databázi (sdílení agendy partnerů, účetní osnovy, předkontací, apod.), automatizace B2B procesů mezi jednotlivými subjekty.

Systém lze rozšířit o profesionální nástroje pro CONTROLLING, analýzy a plánování.

Cílem nástrojů pro controlling je poskytnout vedení společnosti v optimálním čase vhodný nástroj pro kvalitní řízení společnosti již od úrovně jednotlivých středisek, přes provozy až k podniku jako celku.

Analýzy jsou prováděny na vrcholové úrovni společnosti. Manažerský informační systém (MIS) integruje informace systému, využívá všech dostupných informačních zdrojů, zpracovává je a předkládá vhodnou formou nejvyššímu vedení společnosti jako optimální podklad pro další rozhodování.

Dlouhodobé plánování (STRATEG) slouží jako programová podpora pro komplexní modelování ekonomické situace podnikatelských subjektů a její finanční vyhodnocení. Svojí stavbou program podporuje možnost vytváření různých variant řešení budoucí ekonomické situace podnikatelského subjektu. Je možné vytvářet prognózy v rozsahu od jednoho čtvrtletí až po horizont 12 let.

Část věnovaná majetku (MAJETEK) zajišťuje zadávání, evidenci a třídění záznamů o majetku. Počítá daňové a účetní odpisy majetku podle nastavených parametrů a to jak hromadně, tak jednotlivě. Poskytuje podrobné přehledy o stavu evidovaného majetku.