Obchod

Zajišťuje evidenci a koordinaci všech činností, které souvisejí s obchodními aktivitami každé společnosti. Je možné sdružovat různé aktivity do tzv. obchodního případu, který dává uživateli možnost okamžitého pohledu na náklady a výnosy související s obchodním případem. Podává okamžitý přehled o stavu zakázky, o dodaném i nedodaném zboží, o jeho vyfakturování a zaplacení.

Definice obchodních procesů jsou plně uživatelsky konfigurovatelné.

Vazby mezi jednotlivými doklady obchodního procesu jsou podchycovány tzv. položkovými vazbami, které lze prezentovat i graficky.

Systém pracuje s údaji o všech produktech společnosti - nakupovaných i prodávaných (KATALOG PRODUKTŮ). Katalogů produktů může být neomezené množství, v katalogu produktů je možné evidovat i nehmotné plnění. Systém vede různé ceníky (CENÍK). Umožňuje uplatňovat jednoduchým i propracovaným způsobem různé druhy slev.

SKLADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - část věnovaná skladovému hospodářství umožňuje provádět i složité skladové operace spojené se zapůjčováním, blokováním či vracením zboží. Je možné provádět hromadné přeceňování zboží. Zboží lze přijímat i vydávat v různých měrných jednotkách a systém provádí přepočty na základní jednotku produktu vedenou v katalogu.

Systém podporuje i přímý prodej zboží za hotové - součástí systému je i modul POKLADNA.