Specifické oblasti

Povrchová těžba surovin
Část systému věnovaná specifické problematice povrchové těžby, úpravy a zpracování stavebních surovin - kamene, písku, suti atd. Eviduje aktuální informace z provozu - vytěžené množství, naježděné km, projeté pohonné hmoty apod. - následně je zpracovává a vyhodnocuje. Kalkuluje náklady na jednotlivé fáze zpracování suroviny. Vede přehled o údržbě jednotlivých mechanismů, upozorňuje na pravidelné úkony údržby.

Podrobnější informace o modulech v oblasti povrchové těžby surovin

 

Pronájem místností a pořádání společenských akcí
Tato část systému je určena pro činnosti spojené s organizací a plánováním pronájmu místností a pořádání akcí (catering). Nachází uplatnění zejména ve větších hotelích a kulturních a společenských centrech.

Podrobnější informace o modulu Banket

 

Prodej vstupenek
Podporuje tisk a prodej vstupenek. Ceny a množství vstupenek jsou uživatelsky konfigurovatelné v závislosti na pořádané akci (velikost sálu, uspořádání místností, ceny vstupenek, uplatňované slevy, …).