Správa dokumentů

Systém pro zavedení standardizovaných postupů při práci s dokumenty, obsahující nástroje pro rychlý a přehledný způsob vyhledávání požadovaných informací. Modul umožňuje ukládání dokumentů, umožňuje stanovení oběhu dokumentu mezi vybranými pracovišti, vyhledávání potřebných údajů, udržování aktuálních informacích o jejich fyzickém uložení, přiřazování dokumentů k firemním partnerům, zakázkám atd. Umožňuje dokumenty nejen efektivně spravovat, ale i rychle a přesně získávat všechny potřebné informace, které dokumenty obsahují.

Poskytuje možnosti spisové služby - archivace, skartace. Je výhodný i v případě potřeby uchovávat velké množství informací o jednom subjektu - na kartě dokumentu je možné uchovávat protokoly, fotografie, písemné dokumenty i záznamy v elektronické podobě.

Podrobnější informace o modulu Správa dokumentů