Výroba

Část systému věnovaná výrobě zahrnuje oblast technické přípravy výroby, plánování výroby a řízení výroby. Programové řešení je určeno zejména pro kusovou a malosériovou výrobu.

Oblast technické přípravy výroby zahrnuje zejména tvorbu konstrukčních a technologických kusovníků a technologických postupů. Systém umožňuje postupné uvolňování kusovníků a postupů do výroby a provádění změn v technologii (změnové řízení, odchylky), i když byla výroba již zahájena. Díky tomu je možné výrobu zahájit dříve, než jsou kusovníky a postupy kompletně dopracovány.

Oblast plánování výroby zahrnuje vytváření výrobních příkazů, plánování kapacitních a materiálových potřeb (blokace na skladě, podpora řízení nákupu).

Oblast řízení výroby pokrývá problematiku operativního přidělování operací na skutečná pracoviště, termíny a pracovníky, výdej materiálu a odvádění provedené práce.

Podrobnější informace o modulu Výroba