Technologie

Architektura IS EPASS®

Architektura je komponentní - celý systém se skládá z komponent, které jsou na sobě maximálně nezávislé (i datově) - jedná se o objektově orientovaný návrh. Tyto komponenty jsou použity v jednotlivých modulech systému. Jednotlivé komponenty jsou využívány v doplňujících zákaznických modulech, které doplňují standardní moduly a které komunikují přes standardní COM rozhraní s libovolnými moduly systému EPASS®. Tyto zakázkové doplňky mohou být budovány pomocí vývojových nástrojů jako Delphi, Visual Basic, Visual C++, PowerBuilder a jiné. Použitá technologie (světově uznávaný standard) umožňuje zákazníkovi případně zvolit jiného subdodavatele těchto doplňků systému EPASS®.

Technologická koncepce IS EPASS®

 • systém je postaven na technologii COM (Component Object Model) a filozoficky na základních principech OOP (Object Oriented Programming)
 • technologie COM je přímo určena pro vzájemnou spolupráci mezi aplikačními moduly a je podporována na úrovni operačních systémů Windows XP/2000/Vista/7/8/10
 • jednotlivé moduly představují "volné" seskupení ActiveX serverů, které spolu komunikují výhradně pomocí technologií COM (OLE 2.0) - takto provázaný systém je zcela otevřený (ve smyslu specifikace COMu) a snadno konfigurovatelný podle požadavků zákazníka (zakázkové doplňky)
 • toto řešení také zajišťuje plnou integraci s produkty společnosti Microsoft

Výhody toho řešení

 • maximální otevřenost systému
 • libovolná rozšiřitelnost
 • snadná konfigurace
 • jednoduchá modifikovatelnost
 • možnost rozvíjet systém postupně podle skutečných požadavků
 • v případě rozšiřování není nutno provádět komplikované a nákladné zásahy do již provozovaných modulů systému (změna datových struktur atd.)

Použité nástroje

 • implementace pomocí vývojových nástrojů Delphi XE5
 • plně 32-bitová N-vrstvá aplikace typu client/server
 • databázový server MS SQL 2005/2008/2012/2014 firmy Microsoft
 • lze provozovat na stanicích s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7/8/10