Co je F2 formuláře

F2 formuláře je standardní Windows aplikace, určená obchodníkům pracujícím v terénu, slouží k podchycení a následnému zpracování požadavků zákazníků. Její výhodou je, že ke své práci nevyžaduje trvale internetové připojení. Je vhodná pro obchodní týmy složené z externích obchodníků, kterým poskytuje sofistikovaný nástroj pro správu jejich obchodních aktivit, aniž by tito externí obchodníci museli mít přístup do centrálního informačního systému provozovatele.

Má široké pole použití, může sloužit jako Kalkulátor, Inteligentní konfigurátor, Systém pro objednávání zboží apod. Uplatní se zejména tam, kde předmětem prodeje jsou různé sofistikované produkty, služby, montážní dodávky apod. Je vhodná tam kde není úplně jednoduché zkalkulovat výslednou cenu, předmět dodání je velmi variabilní, tudíž ani nelze jednoduše ověřit realizovatelnost požadované konfigurace. Usnadňuje prodej z různých rozsáhlých katalogů zboží, kdy se objednává velké množství různých produktů. Podporuje hierarchicky členěné katalogy zboží.

Aplikace pracuje jako jednoduchá lokální aplikace a její instalace je velmi jednoduchá. Instalace aplikace obsahuje veškeré potřebné knihovny. Uživatel si aplikaci nainstaluje z určené www stránky pouhým klikem na zobrazenou volbu. Uživatel přitom nemusí být v roli administrátora počítače, na kterém se F2 instaluje!

Důraz při vývoji F2 byl kladen na jednoduchost ovládání, které vychází ze standardů Windows aplikací a plně využívá bohaté možnosti grafického prostředí Windows.