Popis

Formuláře

Uživatel zpracovává každý obchodní případ v samostatném okně v tzv. Formuláři. Pro každý druh produktu je k dispozici samostatný Formulář. Chování a vzhled Formulářů je řízeno pomocí speciální datové definice (metadata). Díky tomu lze konfiguračním způsobem upravovat jednotlivé Formuláře. Ke každému Formuláři je k dispozici sada tiskových výstupů (např. Nabídka, Smlouva, …). Formuláře lze z aplikace exportovat ve speciálním formátu (šifrovaný zip package) v souborech s příponou FDX.

Soubory FDX lze samozřejmě do F2 i načítat (přenos Formuláře mezi dvěma instalacemi).

Hlavní okno aplikace představuje jakéhosi správce všech dosud pořízených Formulářů.

Bezpečnost a uživatelé

Veškeré podklady (nastavení, ceny, …) i vyplněné formuláře jsou uloženy v zašifrované podobě. Každý oprávněný uživatel má přihlašovací jméno a heslo. F2 při spuštění vyžaduje zadání těchto údajů. Každý uživatel má nastavena různá oprávnění, například využívat konkrétní Formuláře, používat cenové hladiny, úroveň poskytování slev apod.

Data Formulářů jsou po ukončení aplikace automaticky zálohována do adresáře, který není součástí instalace (při případném odinstalování aplikace F2 nedojde ke ztrátě dat).

Jazykové mutace

F2 je lokalizovatelná do libovolných jazykových mutací (ovládání aplikace). Veškeré číselníky, datová nastavení, tiskové šablony lze evidovat v různých jazykových mutacích (množství jazykových mutací je neomezené).

Tiskové výstupy

Tiskové výstupy jsou realizované pomocí šablon, které jsou před tiskem vyplněny údaji z Formuláře. Šablony jsou postaveny na formátech DOCX a XLSX. Zvolený formát šablon umožňuje vytvořit velmi působivé a sofistikované výstupy s vysokou grafickou úrovní (např. smlouvy, nabídky, technické specifikace, …). Šablony může administrátor F2 vytvářet či modifikovat pomocí aplikací Word či EXCEL.

Ceny a slevy

Aplikace poskytuje uživateli široké možnosti pro poskytování slev či příplatků (procentem, částkou, výslednou cenou, …). Slevy lze poskytovat na jednotlivé položky či na celkovou částku. Aplikace podporuje práci s neomezeným množstvím cenových hladin (v různých měnách).

Speciální postavení má cenová hladina obsahující tzv. Nákladové ceny. Díky tomu umí aplikace kontrolovat výslednou částku, aby po aplikaci různých slev nedošlo k prodeji pod "náklady". Kontrola používá různé "cenové koeficienty", takže výsledná cena nesmí například klesnout pod 1,5 násobek nákladové ceny. Různí uživatelé mohou mít různá oprávnění vzhledem k poskytování slev a kontroly nákladových cen (viz "cenové koeficienty").

Komunikace

Jak bylo již popsáno výše, umí aplikace pracovat bez aktivního připojené k internetu. Nicméně je-li spojení aktivní, jsou k dispozici různé funkce:

 • Při startu aplikace dochází k automatické aktualizaci aplikace i datových nastavení (metadata, ceny, číselníky, …).
 • Uživatel může pomocí integrovaných funkcí snadno přenést vybrané Formuláře na "centrálu".
 • Uživatel může u katalogizovaných položek zjistit dostupnost zboží na vybraných skladech.
 • Umožňuje načítat různé informace z centrálního systému (informace o partnerech, aktuální stav zpracování přeneseného Formuláře).

Centrála

Aplikace F2 ke své práci potřebuje různé podklady (číselníky, ceníky, …), které jsou zpravidla udržovány v nějakém centrálním informačním systému (běžně v nějakém ERP systému). Komunikace s centrálním systémem (popsána výše) probíhá pomocí WEB služeb. Je-li F2 nasazena v prostředí s jiným ERP než je ERP EPASS® je nutné implementovat příslušné WEB služby. Centrální systém by taktéž měl implementovat rozhraní pro import Formulářů pořízených obchodníky v terénu.

Metadata

Formuláře aplikace F2 pracují na základě datových definic - metadata a speciálních vizuálních komponent. Kromě definic formulářů obsahují metadata různé číselníky, katalogy produktů, ceníky, tiskové šablony, grafické podklady apod. Veškerá metadata jsou ve formátu XML definované struktury.

Správa aplikace F2

Aplikace F2 obsahuje databáze: metadat a dat vyplněných Formulářů. Metadata jsou samozřejmě spravovaná mimo F2.

Významná část metadat je spravována v ERP EPASS® odkud jsou tyto podklady exportovány do speciálních souborů s příponou FMX. F2 disponuje programovým rozhraním (API) pomocí kterého jsou vstupní FMX importovány. Díky dokumentaci veškerých API může být podobná správa implementována i v jiném informačním systému. Samozřejmě je možné použít příslušné moduly ERP EPASS® (Jádro a Obchodní modul) pro správu popsaných metadat.

Pomocí funkcionalit ERP EPASS® jsou spravovány zejména tyto agendy:

 • Uživatelé, inicializace hesel, přístupová oprávnění, …
 • Katalogy produktů, ceníky
 • Různé číselníky (jazyky, měny, …)

Naproti tomu správa metadat Formulářů využívá speciální aplikaci Administrace F2.

Aktualizovaná metadata jsou na pokyn administrátora "vystavena" pomocí WEB služeb pro lokální instalace F2.

Integrace F2 v ERP EPASS®

ERP EPASS® pomocí API F2 těsně integruje funkce F2:

 • Import Formulářů do nastavených knih dokladů (konkrétních typů dokladů) - podle nastaveného mapování se vybrané údaje Formuláře přenesou do dokladu (a jeho položek).
 • Otevření Formuláře z dokladu ERP EPASS® - otevře se editačním okně aplikace F2.
 • Vyvolání tiskových výstupů F2 přímo z prostředí ERP EPASS®.
 • Administrace metadat F2 a jejich zveřejnění pro WEB služby