Servis

Společnost EPASS s.r.o. nabízí zákazníkům komplexní servisní služby, spojené s údržbou a rozvojem ERP EPASS®. Náš přístup k zákazníkovi je založen na filozofii, že předpokladem úspěšné, dlouhodobé, kvalitní a oboustranně výhodné spolupráce je vzájemná důvěra založená na pochopení potřeb svého partnera. Standardně máme pro zákazníka připraven servisní program, který zaručuje optimální rozsah služeb při opravách a servisu i při zajišťování průběžné inovace a aktualizace (upgrade) systému.

Zákazník si po dohodě s námi zvolí rozsah služeb, který bude nejlépe pokrývat jeho potřeby.

Přehled možných poskytovaných služeb:

A. Servis systému

1. Řešení havarijních stavů ERP EPASS® způsobených

 • Závadou vlastního ERP EPASS® (po záruční době)
 • Závadou na SW produktech třetích stran, na kterých je postaven IS EPASS® nebo se kterými IS EPASS® bezprostředně spolupracuje: (operační systém, databázový systém, prezentační systém, komunikační systém,…)

2. Řešení chybových stavů způsobených

 • Závadou ERP EPASS® (po záruční době)
 • Závadou způsobenou vyšší mocí
 • Závadou vyvolanou HW zařízením (počítač, server, tiskárna,…)

3. Údržba informačního systému a dat

 • Prověřování formální správnosti dat
 • Kontrola indexů a reindexace indexových souborů, kontrola a aktualizace statistik

4. Hotline (poradenství - konzultace)
Forma: telefon, fax, e-mail

V rámci hotline jsou sledovány a řízeny různé činnosti, které lze stručně rozdělit na tyto okruhy:

 • Ovládání programu v konkrétních specifických podmínkách uživatele a v různých situacích provozování ERP EPASS®
 • Konzultace ohledně pořizování dat v konkrétních podmínkách a situacích provozování ERP EPASS®

B. Rozvoj a úpravy systému

Rozvoj a úpravy systému představuje souhrn služeb, které slouží k všestranné inovaci systému. Součástí těchto služeb je dodání:

 • Aktualizované verze systému včetně instalačního programu
 • Skriptu pro aktualizaci databáze

1. Update systému

 • Aktualizace
 • Legislativní změny - úpravy a doplňky
 • Opravy systému - závady které se nepodaří odstranit v rámci servisní podpory a které mají svůj původ v programovém vybavení jsou neprodleně odstraněny a v rámci update se případní oprava či úprava dostane k zákazníkovi. Nemusí se jednat jenom o chyby v systému ERP EPASS®, ale mnohdy jde o nekompatibilitu s jiným SW vybavením způsobenou novou verzí takového SW.

2. Upgrade systému

Upgrade IS zpravidla rozšiřuje jeho funkčnost i komfort práci uživatelů při pořizování dat i získávání různých výstupů. Upgrade IS se zaměřuje na:

 • Úpravy a rozšiřování základního jádra systému
 • Rozšíření systému o nové funkce
 • Vylepšení stávajících funkcí