Evidence výbušnin

leden 2015

Společnost Kámen a písek, spol. s r.o. musí od dubna 2015 evidovat a nakládat s veškerými vybušninami dle příslušné Evropské směrnice.

Veškerá balení výbušnin jsou od výrobce opatřena unikátními QR kódy - každá dodávka má vlastní unikátní číslování.
Ke každé dodávce existují odpovídající elektronické dodací listy ve formátu XML.
Evidence veškerých výbušnin musí být realizována takovým způsobem, aby bylo jednoznčně doložitelné kde, kdy a jak byla libovolná výbušnina použita,
případně kde se nachází.

Veškerá balení výbušnin jsou od výrobce opatřena unikátními QR kódy - každá dodávka má vlastní unikátní číslování.

Ke každé dodávce existují odpovídající elektronické dodací listy ve formátu XML.

Evidence veškerých výbušnin musí být realizována takovým způsobem, aby bylo jednoznčně doložitelné kde, kdy a jak byla libovolná výbušnina použita, případně kde se nachází.

Podrobnější informace


Stáhnout program Adobe Reader pro prohlížení dokumentů ve formátu PDF
Adobe Reader