• Úvod ›
  • Tipy ›
  • Elektronická fakturace ve formátu ISDOC

Elektronická fakturace ve formátu ISDOC

isdoc


ISDOC je standard pro elektronickou fakturaci v České republice, vytvořený v roce 2009 sdružením ICT Unie. Slouží k zasílání faktur - daňových dokladů v elektronické podobě mezi podniky či orgány veřejné správy. Jakožto strukturovaný formát je vhodný pro automatizovaný import do ekonomických systémů. ERP EPASS® je jedním z řady informačních systémů na našem trhu, které tento formát podporují.

Z technického hlediska se jedná o dokument ve formátu XML, podepsaný elektronickým podpisem. Existuje rovněž varianta ISDOCX - to je ZIP archiv, který kromě samotného XML souboru může obsahovat další přílohy v libovolných formátech (PDF, DOC, TXT, ...).

Odesílání faktur

V systému EPASS je funkce pro odeslání dokumentů ISDOC dostupná v seznamu pohledávek, typicky vystavených faktur. Z pohledu uživatele je použití funkce velmi jednoduché - uživatel v seznamu označí požadované faktury, a v menu vybere volbu Odeslat doklady ve formátu ISDOC. Každému jednotlivému příjemci může být faktura ve formátu ISDOC odeslána jiným způsobem - to určuje nastavení na partnerovi na faktuře. V současnosti je možné nastavit jeden ze tří způsobů odeslání:

  • uložení do složky na disku - dokument ISDOC se pouze uloží do nastavené složky na disku, a uživatel s ním může dále libovolně nakládat, např. jej ručně poslat mailem
  • odeslání mailem - dokument ISDOC se automaticky odešle v příloze mailu do nastavené mailové schránky příjemce
  • uložení na FTP server - dokument ISDOC se automaticky přenese do nastavené složky na FTP serveru příjemce

V nastavení lze snadno změnit formát výsledného dokumentu na ISDOCX - systém do výsledného ZIP archivu automaticky zahrne i přílohy, což jsou dokumenty připojené k faktuře.

Systém EPASS podporuje i elektronický podpis dokumentu ISDOC (XML Signature).

Příjem faktur

Funkci pro import dokumentů ISDOC najde uživatel v seznamu závazků (došlých faktur) - uživatel jednoduše vybere v menu volbu Import dokladů ve formátu ISDOC. Systém z nastavené složky na disku načte všechny soubory ISDOC/ISDOCX, a z každého jednotlivého souboru vytvoří doklad. Jedná-li se o formát ISDOCX, systém automaticky uloží přílohy obsažené v archivu do Správy dokumentů, a připojí je k naimportovanému dokladu. Je-li dokument elektronicky podepsaný, systém automaticky otestuje validitu elektronického podpisu, a případně uživateli zobrazí varování (např. dokument ISDOC byl od okamžiku podpisu změněn, podpisový certifikát je neplatný apod.)

 

Podrobnější informace o formátu ISDOC: