Prezentace na míru

prezentace
Přicházíme s nabídkou prezentace, umožňující nezávazně ověřit schopnosti systému
ERP EPASS® aplikovaného dle specifických požadavků potenciálního zákazníka. Nabízíme bezplatné provedení jednorázové konzultace, přípravy prezentace a vlastní prezentace ERP EPASS®.

Každý zákazník je při výběru informačního systému zahlcen nabídkovými a popisnými materiály oslovených dodavatelů. Po hrubém vytřídění dochází zpravidla k prezentacím vybraných kandidátů. Tyto prezentace v drtivé míře ukazují nabízený informační systém nastavený pro potřeby nějaké obecné firmy v lepším případě nastavený pro firmu zabývající se podobnou problematikou jako poptávající.

Jedním z charakteristických rysů ERP EPASS® jsou jeho rozsáhlé konfigurační schopnosti. To znamená, že se dokáže přizpůsobit velice různorodým požadavkům zákazníka, bez nutnosti většího programování. Většinu uživatelských požadavků dokáže uspokojit pouhým nastavením (konfigurací), tj. nastavením chování jednotlivých komponent (dokladů, katalogů, ceníků, skladů, …), nastavením vztahů mezi jednotlivými doklady, nastavením číselníků, apod.

Flexibilní konfigurační schopnosti využíváme nejen při zavádění a rutinním provozu systému, ale i při přípravě prezentace pro potenciálního zákazníka. Při takových prezentacích se vždy snažíme prezentovat systém rámcově nastavený dle požadavků poptávajícího zákazníka. Tyto požadavky zjišťujeme při krátké pracovní schůzce, během které jsou vydefinovány základní procesy společnosti i specifické odlišnosti od běžného obchodního a výrobního standardu.

Systém přednastavíme dle zjištěných požadavků a současně importujeme do systému různá data, při následné prezentaci již potenciální uživatelé vidí svoje produkty, svoje ceny, svoje zákazníky v systému, který se chová podle definovaných zvyklostí společnosti - vede zakázky, poptávky, nabídky, naskladňuje, vyskladňuje, vydává doklady, fakturuje, účtuje, … vše podle zavedených firemních postupů.

A zákazník může věrohodně posoudit, nakolik systém reálně splňuje jeho představy. Není odkázán pouze na křídové materiály popisující v superlativech nabízený produkt. Takto pojatá prezentace dokládá skutečnou flexibilitu systému EPASS® která je klíčová jak při nasazení systému tak při jeho dalším provozování - pružná reakce na nové požadavky.

Případná následná implementace systému obsahuje samozřejmě mnohem podrobnější analýzu a mnohem "důkladnější" nastavení systému. Proces konfigurace prakticky nikdy nekončí. Systém umí reagovat na nově vzniklé požadavky stejně rychle jako tyto požadavky vznikají.

V případě zájmu volejte na 235 358 052 nebo pošlete e-mail na obchod@epass.cz