• Úvod ›
 • Tipy ›
 • Více účetních jednotek v jediné databázi

Více účetních jednotek v jediné databázi

ucetni_jednotky2
Často je požadováno vést informační agendy skupiny samostatných společností (různá IČ), které mají společné portfolio zákazníků, existují mezi nimi různé obchodní aktivity, pracují s jednotnými číselníky apod.

Společnosti musí vykazovat samostatně hospodářské výsledky, ale jejich majitel požaduje, aby společnosti byly vedeny jednotným způsobem, používaly stejnou nebo obdobnou účetní osnovu, případně chce mít k dispozici rychlý, jednoduchý globální přehled jejich obchodních aktivit (obchodních).

Informační systém EPASS® umí na společné datové bázi evidovat agendy neomezeného množství samostatných účetních jednotek, které mohou sdílet celou řadu stejných číselníků, nastavení a vzájemně využívat zvolené informace mezi sebou.

To přináší nesporné výhody oproti řešením postaveným na oddělených databázích, kde se důležité údaje duplikují a jejich synchronizace je velmi komplikovaná, mnohdy ne zcela funkční.

Výhody této architekury:

PARTNEŘI: jsou společní pro všechny vedené společnosti. Znamená to, že:

 • nesolventní zákazník nemůže nakoupit v sesterské společnosti něco, co mu v jiné sesterské společnosti odmítli prodat, protože už má překročený limit pohledávek
 • odpadají složité synchronizační procedury
 • lze zjednodušit proces centrálního nákupu u jednoho dodavatele
 • všichni sdílí veškeré podchycené informace o partnerovi (kontakty spojení, obchodní informace, dokumenty, záznamy o vzájemné komunikaci apod.)

FINANCE: pro všechny účetní jednotky je možné uplatnit jednotnou metodiku vedení účetnictví.

 • lze udržovat společný účetní rozvrh s tím, že mohou být definovány odchylky (na účtu může být nastaveno, že platí pouze pro zadanou účetní jednotku), účetní jednotky mohou sdílet vybrané předkontace
 • ekonomické informace lze ve výstupech prezentovat za jednu účetní jednotku, nebo dohromady pro vybrané účetní jednotky.
 • správa období dokladů a účetních období může být účetními jednotkami sdílena.
 • organizační struktura může být účetními jednotkami sdílena, nebo má každá účetní jednotka svoji strukturu.
 • každá účetní jednotka může mít jinak definované fiskální období.
 • každá účetní jednotka vystupuje zcela samostatně vůči státu. Podává daňová přiznání, tiskne veškeré povinné účetní výkazy apod.
 • kurzovní lístek je sdílenou agenda.

Účetní osnova

 

 

 

 

 

 

 

 

 


DOKLADOVÉ ŘADY
: mají nastavenu účetní jednotku, pod kterou doklady v dané řadě spadají. V seznamech dokladů (např. faktury vydané) může oprávněný uživatel snadno přecházet mezi povolenými účetními jednotkami (volbou v rozbalovací nabídce). Není nutné se odhlašovat a následně znovu přihlašovat k programu!

Faktury_vydane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRÁVA DOKUMENTŮ: dokumenty mohou být sdíleny přes všechny vedené společnosti.

MAJETEK: je evidován v knihách, u kterých je obdobně jako u dokladů, nastavena účetní jednotka. V přehledu karet majetku lze zobrazit majetky konkrétní účetní jednotky, nebo zobrazit veškerý majetek všech účetních jednotek (na které má uživatel přístup).

Prehled_majetku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KATALOGY PRODUKTŮ
: produkty jsou evidovány jednotným způsobem - ať již nakupované díly nebo prodávané zboží. Katalogy i ceníky mohou být společné pro všechny společnosti, nebo pro jejich určitou skupinu. Sklady mohou být přístupné k nahlédnutí pro jiné společnosti - je možné zjistit, zda je zboží na skladě v sesterské společnosti apod.

VZÁJEMNÉ OBCHODNÍ AKTIVITY: aktivity mezi jednotlivými účetními jednotkami jsou snadno řešitelné díky možnosti vytvářet nové doklady z již existujících. Faktura vydaná v jedné společnosti (účetní jednotce) slouží jako zdroj pro tvorbu faktury došlé ve společnosti druhé (účetní jednotce).

Veškeré číselníky, filtry, tiskové výstupy, zákaznická přizpůsobení jsou sdílené.

UŽIVATELÉ: jednotná správa uživatelů a jejich přístupových oprávnění. Každý uživatel má nastaveno, ke kterým účetním jednotkám má přístup.

Přístup ke všem informacím je v celém informačním systému zabezpečen systémem práv. Přístup ke všem informacím všech účetních jednotek tak může mít pouze vybraný okruh osob, ostatní mají přístup pouze v rámci jedné účetní jednotky nebo její části.
Veškeré agendy (doklady, účetní zápisy apod.) jsou pro jednotlivé účetní jednotky dokonale separovány a nemůže dojít k jejich promíchání!