EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Dispečerské plánování

Dispečerské plánování

Podmínkou pro úspěšné plnění firemních zakázek je efektivní využívání disponibilních technických prostředků – výrobních zařízení, dopravních prostředků a pracovníků obsluhy, v dalším textu označovaných jako zdroje. Dispečink umožňuje plánovat nasazení konkrétních zdrojů s přímou vazbou na doklady ERP EPASS®, typicky například na přijaté objednávky, nebo výrobní příkazy.

Obchodní část dispečerského plánování

Při tvorbě nabídky vyplní obchodník do položek dokladu nabízené představitele zdrojů potřebných ke splnění zakázky. Lze k tomu využít nabídkový katalog, ze kterého se vybere typ zdroje, například služba provedení zemních prací s využitím nakladače. Následující přijatá objednávka vytvořená exportem z nabídky může být konkretizována podle požadavků zákazníka upřesněním například množství, ceny nebo termínu realizace.

Technická část dispečerského plánování

Vzhledem k tomu, že počet zařízení konkrétního typu je samozřejmě omezen, měly by být dostupné zdroje v určitém předstihu alokovány na konkrétní zakázku. Dispečerské plánování je nástroj pro provedení této alokace s tím, že systém neumožní přiřadit zdroj k více zakázkám, probíhajícím ve stejném termínu. Plánování požadovaných zdrojů provádí dispečer přímo v dokladu objednávky přiřazováním konkrétních zdrojů k typům zdrojů uvedeným na položkách objednávky, přičemž se nabízejí pouze zdroje, které jsou v zadaném termínu volné.

Podklady pro dispečerské plánování

  • Evidence strojů/zařízení – Všechny zdroje typu stroj/zařízení jsou evidovány v modulu majetek a jsou provázány s konkrétním produktem z katalogu Stroje a profese. Každý stroj může mít přiřazenu výchozí obsluhu. V systému lze evidovat a plánovat i cizí zdroje pro případy subdodávek pro vybrané úkony, například nákladní dopravu.
  • Lidské zdroje -Zdroje typu pracovník jsou evidovány jako konkrétní zaměstnanci a mohou disponovat různými dovednostmi evidovanými v personálních agendách.

Kalendář využití zdrojů

Součástí Dispečerského plánování je přehledný kalendář využití jednotlivých zdrojů, sloužící k rychlé orientaci obchodníka ve fázi přípravy a uzavírání zakázky. Kalendář navíc umožňuje jednoduše měnit plánované použití zdroje. Pokud je zdrojem zařízení s nastavenou obsluhou, dojde při přeplánování zároveň ke změně plánu obsluh.

ERP EPASS