EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

EPASS a ERP EPASS

Systém postavený na 30letých zkušenostech

Naše začátky

V oboru tvorby SW aplikací jsme začínali působit v roce 1993 jako parta živnostníků, tvořená většinou spolužáky z fakulty elektrotechnické ČVUT. Na rozdíl od mnoha jiných firem z tohoto oboru, jsme na začátku neměli žádný produkt ani zkušenosti a celý náš vstup do podnikání byl tak určován pouze našimi vlastními představami a rozhodnutími naroubovanými na několik příležitostí, které se nám dostaly do zorného pole.

S ohledem na naše nulové portfolio prodejných produktů jsme se zaměřili na poptávky zakázkových aplikací a podařilo se nám jich několik získat na speciální témata, o která firmy prodávající hotová řešení neměly zájem. Po úspěšné realizaci několika zakázkových aplikací jsme získali pro další směřování nejen určité zkušenosti, ale i mírné sebevědomí, že takto můžeme fungovat a založili jsme společnost EPASS s.r.o.

Od zakázek k podnikovému informačnímu systému

Jak již bylo řečeno úvodem, v počáteční fázi jsme akceptovali jakékoliv poptávky po specifických aplikacích, které byly poptávány a zároveň nebyly na trhu hotových produktů. Pro zavedené SW firmy takové projekty nebyly dostatečně atraktivní.
Za zmínku z té doby stojí zakázka pro rozhlasovou stanici VOX. Pro ni jsme vytvořili speciální program pro plánování a vyúčtování rozhlasové reklamy, který pak používala i řada jiných rádií.

Klíčovou se pro nás stala zakázka pro hotel FORUM na program pro plánování a řízení konferenčních a banketových aktivit. Vznikl samostatný program BANKET. Podle odborníků naše řešení v té době převyšovalo obdobné zahraniční produkty, protože reflektovalo i v detailech veškeré požadavky zadavatele na 100% a bylo navíc cenově řádově nižší.
V té době jsme již měli vytvořeny základní moduly obsažené v každém informačním systému včetně správy partnerů, uživatelů a přístupových oprávnění, evidenci dokladů apod. Díky systému BANKET se nám podařilo vyhrát výběrové řízení pro Obecní dům v Praze. Touto zakázkou jsme definitivně završili cestu k informačnímu systému obsahujícímu účetní a skladové moduly.

Dalším zlomovým okamžikem pro naše zaměření byla zakázka na dodávku účetního a technického systému pro společnost LOMY MOŘINA spol. s r.o. S tehdejším jednatelem Ing. Zdenkem Trinkewitzem se nám následně podařilo vybudovat unikátní komplexní SW nadstavbu pro oblast povrchové těžby surovin. Zde jsme již naplno profitovali ze svých zakázkových začátků. Uměli jsme naslouchat požadavkům zákazníka a díky tomu jsme získali neocenitelné zkušenosti z oboru. Nasměrovalo nás to k implementaci podobných projektů u dalších zákazníků, zaměřených nejen na těžbu surovin, ale i na recyklaci materiálů. Do stejné nebo podobné kategorie patří i vývoj systému pro řízení provozu betonáren.

Jak to vlastně děláme

Nebylo těžké zjistit, že různé zakázkové aplikace mají řadu společných rysů. To vede k jednoduchému závěru, že je efektivnější psát univerzální kódy, které budou znovu použitelné pro další projekty. Proto jsme se rozhodli pro komponentovou modulární architekturu postavenou na technologiích společnosti Microsoft a začali jsme budovat svoje produkty jako jistou SW stavebnici, která má široké konfigurační možnosti. V rámci profesionalizace naší práce jsme stanovili přísná a relativně náročná pravidla vývoje. Do námi zvoleného modelu komponentové technologie bylo možné organicky začleňovat další aplikační vrstvy zakázkových aplikací, aniž by vznikal nějaký neohrabaný slepenec. Tím byly založeny základy budoucího systému ERP EPASS®.

Klíčový pro celou architekturu ERP EPASS® je komponentový přístup, důsledné oddělení jednotlivých modulů a jejich vzájemná komunikace pouze přes definovaná rozhraní. Robustní datový model je posazen na databázovém systému SQL Server společnosti Microsoft. Díky stovkám připravených “zásuvek” je systém maximálně otevřený a dokonale připravený pro zakázková přizpůsobení. ERP EPASS® je tak platformou pro vývoj libovolných aplikací.

Naší snahou je řešit každý problém pokud možno v obecné rovině, čímž si připravujeme půdu pro další budoucí modifikace i pro nasazení v jiných aplikacích. Důsledně se vyhýbáme tzv. řešením „natvrdo“. Ačkoliv tento náš přístup obecného řešení představuje na začátku jistou časovou i finanční investici, v konečném důsledku představuje ekonomicky výhodnější variantu. Systém je tak optimálně připravený pro další vývoj a úpravy, které nastávají ve většině implementací a jejichž realizace je podstatně snadnější, než přepracování jednorázového řešení..

Na základě postupného vývoje a rozšiřování tematického záběru našeho informačního systému jsme získali obecný a flexibilní nástroj pro implementaci běžných ekonomických, obchodních a výrobních podnikových agend, ale i široké množiny nadstandardních požadavků.

EPASS a obchod

Obecně pro nás platí, že jsme mnohem lepší vývojáři než obchodníci, a my si to přiznáváme. Neskrýváme některé nedostatky nebo nedořešenou problematiku, i když víme, že správný obchodník musí umět nepříjemné otázky na nějakou vlastnost, kterou systém nemá, nasměrovat při nejhorším do ztracena, ne-li ji přímo povýšit na přednost. Hlavní metodou při jednání s potenciálním zákazníkem je snaha projektovat jeho požadavky do možností našeho systému, včetně návrhu případných úprav jádra systému tak, abychom přizpůsobili systém a nemusel se přizpůsobovat zákazník. Naší snahou je jednat na rovinu, neříkáme o všech požadavcích zákazníků že „to není žádný problém“ a vidíme-li v jeho zajetých procesech nějaké nedostatky, snažíme se na ně upozornit.

Po implementaci

Nasazením systému naše aktivity nekončí, ale přecházejí na jinou formu a úroveň. Především se jedná o servisní služby, zabezpečující hladký chod systému prostřednictvím týmu servisních pracovníků. Další aktivity se týkají zajištění údržby a rozvoje systému v souladu s legislativou a technologickým změnami produktů třetích stran – operačního a databázového systému. Systém se samozřejmě rozvíjí také s přihlédnutím k obecným trendům v oboru IT a měnícím se potřebám a požadavkům zákazníků. Vzhledem k našemu zaměření na dlouhodobou spolupráci se snažíme předávat i dílčí doporučení k určitým firemním procesům na základě dlouhodobých zkušeností z jiných realizovaných projektů i z obecné znalosti našeho systému a oboru, v jakém se zákazník pohybuje.

Závěrem

V současnosti se společnost EPASS stabilizovala jako dodavatel sofistikovaných řešení v oblasti těžby a zpracování primárních surovin včetně souvisejících SW modulů pro podporu vážních systémů a řízení výroby a distribuce betonových směsí. To je nyní naše primární zaměření, nicméně vzhledem k vysoké variabilitě systému pokrýváme i celou řadu jiných oborů. Máme zákazníky z různých oblastí jako je samospráva, hotely, velkoobchody, sklady, projekční kanceláře, účetní společnosti a mnohé další.

ERP EPASS® představuje ucelený ekosystémem aplikací.

 • Hlavní je nativní Windows aplikace, doplněná web rozhraním pro práci s hlavními agendami systému.
 • Pro práci uživatelů v terénu máme speciální tabletovou aplikaci Mobile Store, která umožňuje online přístup k různým modulům systému EPASS jako jsou sklady, údržba, expedice apod. Aplikace Mobile Store používá vlastní uživatelské rozhraní, které je maximálně zjednodušené s velkým důrazem na ergonomii.
 • Pro spolupráci s jinými aplikacemi existuje speciální integrační rozhraní postavené na webových službách.
 • Pro automaticky zpracovávané úlohy řešící opakující se rutinní činnosti je k dispozici vlastní aplikační server.

Od historických začátků naší činnosti se mnoho změnilo jak technologicky, tak v našem portfoliu. Co se nezměnilo, je náš proaktivní přístup k zákazníkům. Za nejpodstatnější považujeme pochopit, jaké jsou stěžejní potřeby zákazníka na které se následně zaměříme a navrhneme efektivní řešení s maximálním využitím možné automatizace. Nadále jednáme se zákazníky na rovinu i když to pro nás není vždy nejvýhodnější. Prioritně se vždy věnujeme odstraňování chyb a závad, kterým se žádné sofistikované řešení nevyhne.

Máme mnoho dalších plánů a vizí, nicméně si uvědomujeme nejzákladnější pravidlo rozvoje které říká, že všechny plány každé společnosti musí požehnat zákazník svým zájmem.

Nejvýznamnější reference

Kámen a písek spol. s.r.o.

 • komplexní ekonomický systém
 • řízení povrchové těžby a zpracování kameniva
 • obsluha vážních systémů
 • vedení skladu trhavin

LOMY MOŘINA spol. s.r.o.

 • řízení provozu povrchové těžby a zpracování kameniva
 • plánování a řízení údržby

ENBRA, a.s.

 • provoz v dceřiných společnostech SK a PL včetně legislativy
 • komplexní ekonomický systém
 • komplexní podpora obchodních procesů
 • řízení servisu
 • vedení lokačních skladů

DestroKladno s.r.o.

 • komplexní ekonomický systém
 • řízení recyklačních procesů
 • řízení betonáren
 • obsluha vážních systémů
ČR Beton Bohemia spol. s.r.o.

 • komplexní ekonomický systém
 • řízení betonáren

EXCON a.s.

 • komplexní ekonomický systém

BT–VUSTE, spol. s.r.o.

 • Rozúčtování nákladů bytových jednotek na odběr tepla, teplé a studené vody
Bohemia Properties a.s.

 • finance a účetnictví
 • propojení s hotelovým softwarem

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MĚLNÍKA,

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

 • komplexní ekonomický systém

SEVERE s.r.o.

 • komplexní ekonomický systém
 • speciální sklad pro unikátní kamenné desky
 • mobilní aplikace pro skladové operace nad deskami

Routech s.r.o.

 • komplexní ekonomický systém
 • komplexní podpora obchodních procesů
ADRIA – NEPTUN, spol. s.r.o.

 • finance a účetnictví
 • propojení s hotelovým softwarem

ABR, a.s.

 • finance a účetnictví
 • propojení s hotelovým softwarem