EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

Služby

Společnost EPASS s.r.o. nabízí zákazníkům komplexní servisní služby, spojené s údržbou a rozvojem ERP EPASS®. Standardně máme pro zákazníka připraven servisní program, který zaručuje optimální rozsah služeb při opravách a servisu i při zajišťování průběžné inovace a aktualizace systému. Zákazník si po dohodě s námi zvolí rozsah služeb, který bude nejlépe pokrývat jeho potřeby.

Servis systému

Řešení chybových stavů způsobených

 • Závadou ERP EPASS® (po záruční době)
 • Závadou způsobenou vyšší mocí
 • Závadou vyvolanou HW zařízením (počítač, server, tiskárna,…)
 • Závadou na SW produktech třetích stran, na kterých je postaven IS EPASS® nebo se kterými IS EPASS® bezprostředně spolupracuje: (operační systém, databázový systém, prezentační systém, komunikační systém,…)

Údržba informačního systému a dat

 • Prověřování formální správnosti dat
 • Kontrola indexů a reindexace indexových souborů, kontrola a aktualizace statistik

Hotline (poradenství – konzultace)

 • Ovládání programu v konkrétních specifických podmínkách uživatele a v různých situacích provozování ERP EPASS®
 • Konzultace ohledně pořizování dat v konkrétních podmínkách a situacích provozování ERP EPASS®

Rozvoj a úpravy systému

Jedná se o souhrn služeb, které slouží k všestranné inovaci systému. Součástí těchto služeb je dodání aktualizovaných verzí systému včetně instalačního programu a skriptu pro aktualizaci databáze. Rozvoj systému probíhá průběžně v důsledku legislativních změn, zaváděním nových funkcí a vylepšováním komfortu uživatelů při při práci se systémem

Další služby

Společnost EPASS s.r.o. nabízí služby, které jsou spojeny s implementací a zaváděním informačního systému.

 • systémovou integraci
 • analytické práce
 • poradenské služby
 • specifické úpravy systému dle požadavků zákazníka
 • školení

Služby, které nejsou přímo spojeny s ERP EPASS®

 • outsourcing vývojářských kapacit (COM, Delphi, .NET, SQL Server, …)
 • tvorba zákaznických WEBových rozhraní
 • customizace Microsoft SharePoint Portal Server
 • zakázkové aplikace nad Microsoft Exchange Server
 • finační analýzy a poradenství v oblasti strategického a bussines plánování
 • poradenské služby z oblasti infrastruktury ICT