EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Dokladové párování

Dokladové párování

Potřebujete získat perfektní přehled o stavu pohledávek a závazků a platební morálce odběratelů nezávisle na stavu zaúčtování vydaných faktur? ERP EPASS tento přehled nabízí již na úrovni prvotní dokladové evidence. Sofistikovaný proces automatického párování faktur s platbami šetří čas a uspoří náklady na zpracování této agendy.

Automatické párování v ERP EPASS®

Informace o stavu pohledávek a závazků lze v ERP EPASS získat již na dokladové úrovni před zaúčtováním. Automatické spárování pohledávek a závazků (vydaných a přijatých faktur) s platbami probíhá při uzavírání dokladů a lze je provádět s jedním dokladem, nebo hromadně. Pro doklady které se nespárují automaticky podle standardních kritérií (variabilní symbol, částka) existuje jednoduchý nástroj pro ruční výběr dokladů vhodných pro spárování.

  • zdola pomocí základu a procent příslušné sazby
  • shora pomocí celkové částky (základ + DPH) a příslušného koeficientu podle sazby DPH
  • shora pomocí celkové částky (základ + DPH a procentní sazby)
  • zadáním

Nastavení zaokrouhlování DPH a celkové částky dokladu je umožněno podle platné legislativy.

Pokročilé párování pohledávek

Při velkém množství plateb od zákazníků bývá problematické spárovat jednotlivé platby s vystavenými pohledávkami. Jde o případy, kdy zákazník do variabilního symbolu platby uvede jiný údaj, než je který uveden na vystavené faktuře, pošle jinou částku, pošle jednu částku k více dokladům apod.Pokročilé párování pracuje s nespárovanými platbami a snaží se dohledat příslušné faktury pomocí dalších informací a dokladů následujícími způsoby:

  • Vyhledání faktury vydané, jejichž číslo se shoduje s variabilním symbolem platby
  • Vyhledání obchodního případu platby a vyhledání neuhrazených faktur, spadajících pod stejný obchodní případ
  • Vyhledání dodacího listu nebo jiného dokladu o uskutečněném plnění s číslem shodným s variabilním symbolem platby

Párování rozdílných částek

Úspěšně nalezené neuhrazené faktury se párují s platbami i v případě, že se částky nerovnají – párovaná částka se bude rovnat zůstatku ke spárování. Pokud platba pokrývá více nalezených faktur, páruje platbu se všemi nalezenými doklady až do úplného využití částky úhrady. Pokud je nalezeno více faktur ke spárování, jsou faktury ke spárování vybírány od nejstarší.

Elektronická banka

Elektronický import bankovních výpisů je v ERP EPASS připraven pro většinu bankovních ústavů, pro jakoukoliv další tuzemskou nebo zahraniční banku podporu pro import zpracujeme. Zadání bankovních výpisů do systému je ERP EPASS samozřejmostí.
Systém umožňuje elektronickou spolupráci s většinou tuzemských bankovních ústavů. Přenos příkazů k úhradě i výpisů elektronickou cestou je realizován vždy podle pravidel konkrétní banky. Pro komunikaci s konkrétní bankovní aplikací slouží tzv. bankovní drivery, které implementují komunikační protokoly konkrétní bankovní aplikace.

ERP EPASS