EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Implementace

Implementace nového informačního systému

Analýza

Implementačním pracím musí předcházet analýza, která se po odsouhlasení zadavatelem stane specifikačním dokumentem, jednoznačně popisujícím zákaznické agendy, které budou zpracovávány v implementovaném informačním systému. Provádí se formou pohovorů analytiků dodavatele s určenými pracovníky zákazníka a analýzou dokumentů a souborů používaných zákazníkem. Výstupem je dokument popisují aktuální procesy a návrh způsobu jejich zpracování v ERP EPASS® včetně požadavků, které dosud nebylo možné realizovat.

Projektové řízení

Probíhá po celou dobu implementace. Zahrnuje komunikaci se zákazníkem, testování, zpracování dokumentace, akceptační a změnová řízení.

Konfigurace systému

Vzhledem k tomu, že ERP EPASS® je konfigurovatelný systém, všechny základní firemní procesy lze na základě informací získaných při analýze libovolně modelovat a nastavit uživatelskými prostředky bez programování. Typicky se jedná například o zavedení knih dokladů (dokladových řad), skladů, katalogů, ceníků, knih a odpisových pravidel majetku, účetních předkontací, nastavení tisků a uživatelských oprávnění.

Programování specifických zákaznických funkcí

Programováním se realizují specifické potřeby zákazníka, které nelze provést konfiguračními nástroji, například úprava tiskových výstupů dokladů, speciální operace nad doklady apod.

Instalace a školení

Instalace systému zahrnuje instalaci databází na SQL Server, instalaci klientů a instalaci infrastruktury pro vzdálenou správu (VPN). Školení probíhá na nainstalované a nakofigurované testovací databázi. Zákazník si určuje požadavky na rozsah a zaměření školení. Cena školení je kalkulována podle počtu hodin přípravy a samotného školení bez ohledu na počet školených uživatelů.

Import

Rozsah importu dat z původních systémů závisí na různých faktorech:

 • Množství importovaných agend
  • Partneři
  • Katalogy produktů
  • Prodejní ceníky
  • Účtová osnova
  • Počáteční stavy účtů
  • Otevřené závazky/pohledávky
  • Stavy skladu
  • Majetek
  • Smlouvy
 • Formáty importovaných dat, potřeba jejich předzpracování
 • Stav a validita importovaných dat

ERP EPASS