EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Importér

Importér

Importér je univerzální nástroj pro pro převod dat z externích zdojů do do SQL databáze ERP EPASS®. Uplatní se zejména u nových zákazníků při přechodu ze stávajícího systému do ERP EPASS® a také při rutinních importech ze specializovaných softwarových produktů, provozovaných vedle hlavního informačního systému. Při přechodu na systém EPASS nemusíte žádná data pořizovat ručně – všechny číselníkové, obchodní a finanční záznamy včetně jejich historie mohou být naimportovány do nového systému.

Univerzální charakter modulu Importér

Modul umožňuje importovat data ve formátech MS Excel, dBase a také textové soubory. Není předepsán povinný tvar importovaných dat, Importér dokáže prostřednictvím mapování převést libovolné zákaznické struktury vstupních údajů. Disponuje také širokými možnostmi předzpracování a úpravy vstupních dat před jejich uložením do SQL databáze. Jsou připraveny importní drivery pro import partnerů, obchodních a finančních dokladů, účetnictví a majetku.
Importér umí zpracovat jednotlivé vstupní soubory i spustit hromadný import souborů uložených v zadané složce. Součástí Importéru jsou i exportní funkce, které umožní vybrat ze systému požadované údaje a uložit je do předem připraveného xls souboru pro další zpracování.

ERP EPASS