EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík – použití služby EPIRS

Společnost EPASS s. r. o. spustila službu pro sledování insolvenčního rejstříku EPIRS. Služba je určena pro spolupráci s různými CRM a ERP systémy. V současné době je služba integrována do systému ERP EPASS®.
Hlavním účelem služby je upozornit včas na změny v insolvenčním rejstříku týkající se obchodních partnerů, vůči kterým má klient služby nějakou pohledávku. To je důležité hlavně pro včasné přihlášení pohledávky ve třicetidenní lhůtě po vyhlášení úpadku.
Dále služba umožňuje lustraci jedné osoby nebo společnosti v insolvenčním rejstříku. Toho je využito v ERP EPASS® pro kontrolu a zobrazení statusu partnera při vytváření dokladů.

Upozorňování na změny v insolvenčním rejstříku

Služba EPIRS v nastavených intervalech posílá určeným adresátům emaily s upozorněním na změny v insolvenčním rejstříku.

Sledovaní dlužníci

Služba sleduje pouze insolvenční řízení těch osob a firem, které mají v ERP EPASS® evidovanou nějakou neuhrazenou pohledávku. Přitom nezáleží na tom, jestli je pohledávka po splatnosti nebo ne – v případě úpadku partnera je potřeba přihlásit pohledávku tak jako tak.

Email s upozorněním

Obsah zasílaného emailu závisí na nastavení. Buď obsahuje pouze seznam dlužníků, u kterých se změnil stav insolvenčního řízení (např. pokud byl vyhlášen úpadek), nebo může obsahovat i seznam všech událostí, které nastaly od posledního upozornění (viz obrázek). Lze také nastavit, že se má posílat seznam všech sledovaných osob a firem, které jsou v insolvenčním rejstříku vedeny.

Email obsahuje odkazy na stránky insolvenčního rejstříku pro snadné získání podrobných informací.

  • Kliknutím na název osoby nebo firmy se otevře stránka se seznamem insolvenčních řízení daného dlužníka.
  • Kliknutím na spisovou značku se otevře stránka s detaily daného insolvenčního řízení.
  • Kliknutím na název události se stáhne a otevře odpovídající dokument, například insolvenční návrh nebo přihláška pohledávky.

Nastavení upozorňování

Dialog s nastavením upozorňování na změny v insolvenčním rejstříku je dostupný v ERP EPASS® z menu Konfigurace – Partneři – Nastavení sledování insolvenčního rejstříku.

Lustrace partnera v insolvenčním rejstříku

ERP EPASS® umožňuje on-line kontrolu partnerů v insolvenčním rejstříku při zadávání dokladů. Na každé knize dokladů lze nastavit, zda se má zobrazovat status partnera dle insolvenčního rejstříku. Dále lze nastavit, aby v případě, kdy je partner v insolvenci, nešlo doklad uzavřít.

Zobrazení statusu partnera

Status partnera se zobrazuje na dokladu hned nad polem pro výběr partnera včetně stručného popisu.
Takto se zobrazí status partnera, pokud v insolvenčním rejstříku nebyl nalezen:
Pokud je partner nalezen v insolvenčním rejstříku, ale řízení bylo zastaveno, zobrazí se upozornění:
Podobně se zobrazí upozornění i v případě, kdy byla v insolvenčním rejstříku nalezena osoba (nebo více osob) dle jména a příjmení, a to i když je některá z nalezených osob v úpadku, nebo řízení ještě probíhá. Osoby totiž na rozdíl od firem nejsou v insolvenčním rejstříku jednoznačně identifikovány (když pomineme RČ) a zobrazí se tedy všechny osoby stejného jména. Osoba se považuje za jednoznačně identifikovanou, pouze pokud má v ERP EPASS® zadané datum narození.
Pokud je v insolvenčním rejstříku nalezena firma (podle IČ) nebo osoba (podle jména a data narození, tedy jen pokud je zadáno), která je v úpadku, nebo probíhá insolvenční řízení, zobrazí se ikona indikující závažné zjištění:

Zobrazení detailních informací

Kliknutím na ikonu statusu partnera se otevře okno s detailnějšími informacemi o nalezených dlužnících.
Zobrazený text obsahuje odkazy na stránky insolvenčního rejstříku pro snadné získání podrobných informací.
Kliknutím na název osoby nebo firmy se otevře stránka se seznamem insolvenčních řízení daného dlužníka.
Kliknutím na spisovou značku se otevře stránka s detaily daného insolvenčního řízení.

Kontrola statusu při uzavření dokladu

Podle nastavení na knize dokladů může být zakázáno uzavřít doklad, pokud je partner – firma (nebo i osoba, ale jen pokud má zadáno datum narození) v insolvenci nebo probíhá insolvenční řízení. V tom případě může doklad uzavřít pouze uživatel se speciálním oprávněním.

Nastavení na knize dokladů

Lustrace partnera v insolvenčním rejstříku je nastavitelná na knize dokladů jako jedna z volitelných kontrolních služeb. Nastavení těchto služeb je dostupné v dialogu pro nastavení knihy na záložce Zobrazení na tlačítku Výběr kontrolních služeb.
V zobrazeném dialogu je třeba zaškrtnout službu “Insolvenční rejstřík”. Dále je zde možné nastavit, zda se má při zjištění závažných skutečností (v tomto případě vyhlášení insolvence nebo probíhající řízení) zakázat uzavřít doklad. Lze ovšem zvolit právový objekt, které umožní oprávněnému uživateli přesto doklad uzavřít.

ERP EPASS