EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Integrace s FIDOO

Integrace ERP EPASS® s FIDOO

FIDOO řeší efektivní evidenci účtenek a faktur – originálních dokladů, které obdrží zaměstnanci při firemních nákupech produktů a služeb. Všechna data jsou v reálném čase přehledně na jednom místě. Integrace ERP EPASS s FIDOO představuje spojení dvou výkonných nástrojů, které zajistí jednoduchou evidenci výdajů ze strany zaměstnanců a usnadnění práce na straně účetních.

Aplikace FIDOO Expense Management

Aplikace FIDOO Expense Management předpokládá, že zaměstnanci mají své vlastní předplacené platební karty, které lze individuálně nastavit a kontrolovat jejich zůstatky, přičemž zaměstnanci nemají přístup k firemnímu bankovnímu účtu.
Aplikací nainstalovanou v telefonu vyfotí uživatelé ke každé transakci fakturu nebo účtenku a doplní dalšími informace. Účetní má následně prostřednictvím WEB aplikace FIDOO přístup k pořízeným výdajům všech zaměstnanců a může rozhodnout, které položky uzavře, které vrátí k opravě nebo které přesune do dalších období. Lze nastavit frekvence vyúčtování, účetní kategorie a nákladová střediska. Nakonec stačí všechny informace jednoduše exportovat a přenést je do účetního systému.

FIDOO a ERP EPASS®

ERP EPASS® umožňuje zcela automatický import ověřených údajů z aplikace FIDOO a vytvoření výdajových dokladů do příslušných knih. Účetní pak doklady jen jednoduše uzavře a zaúčtuje. Odpadá pracné luštění a přepisování papírových dokladů a dohledávání nejasných karetních transakcí.
Do systému ERP EPASS jsou importovány všechny potřebné informace – partner, datum transakce, číslo dokladu, částka. Ke každému dokladu jsou připojeny vyfocené účtenky a uloženy ve Správě dokumentů EPASS. Vytvořené doklady mají přiřazen typ dokladu, ke kterému jsou nastaveny předkontace, využitelné pro snadné zaúčtování.

Shrnutí aneb jak to funguje

FIDOO Expense Management

 • Aplikace umožňuje firmám automatizovaně evidovat výdaje zaměstnanců.
 • Zaměstnanci mají vlastní předplacené platební karty s individuálními nastaveními a sledováním zůstatků.
 • Uživatelé mohou ke každé transakci připojit fotografii faktury či účtenky přímo prostřednictvím mobilní aplikace.
 • Účetní má přístup k výdajům všech zaměstnanců pomocí webové aplikace FIDOO.
 • Umožněno uzavírat, opravovat a přesouvat položky s nastavitelnými frekvencemi vyúčtování, účetními kategoriemi a nákladovými středisky.
 • Export a přenos všech informací do účetních systémů pro další zpracování.

Integrace FIDOO a ERP EPASS®

 • Automatizace procesu pořizování dokladů eliminuje manuální práci účetních.
 • Automatický import ověřených údajů z FIDOO do systému ERP EPASS®.
 • Vytváření výdajových dokladů do příslušných knih bez ručního zpracování účtenek a faktur.
 • Import všech potřebných informací do ERP EPASS® zahrnuje partnera, datum transakce, číslo dokladu, částku a typ nákladu.
 • Vyfocené účtenky jsou uloženy do DMS EPASS, a vytvořené doklady mají předdefinovaný typ dokladu pro snazší zaúčtování.

ERP EPASS