EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Kapacitní plánování

Kapacitní plánování

Slouží k plánování využití omezených kapacit nějakého zdroje v detailu jednoho dne. Může být použito pro zdroje, u kterých lze odhadnout jejich denní kapacitu. Příkladem takového zdroje je betonárna s denní kapacitou výroby cca 300 m3 betonu. Předmětem plánování mohou být výrobky nebo služby, které mají definovanou pracnost. Na základě pracnosti je jednotlivými výrobky nebo službami obsazována a odčerpávána kapacita zdroje.
Pro každý zdroj existuje kalendář, který obsahuje plánovanou denní obsazenost zdroje jednotlivými objednávkami. Uživatel má k dispozici jednoduchou funkcionalitou, pomocí které zaplánuje objednávku do plánu výroby konkrétního zdroje.

Nastavení kapacitního plánování

Pro každý zdroj je nezbytné nastavit jeho kapacity v jednotlivých dnech týdne (v pátek se např. nepracuje na dvě směny). Pro jednotlivé dny v týdnu lze jednorázově omezit nebo navýšit kapacitu podle aktuální výrobní situace. Množina plánovaných výrobků nebo služeb, které budou využívat jednotlivé zdroje, se zadává do katalogu produktů. Pracnost výroby produktů lze v katalogu nastavovat jednotlivě, nebo hromadně.

Rozplánování objednávek v kalendáři zdrojů

Plánování realizace jednotlivých objednávek prostřednictvím zdrojů je plně integrováno v ERP EPASS®. Podkladem pro plánování jsou přijaté objednávky s položkami s produkty (výrobky nebo službami) a jejich objednaným množstvím. Přímo ve formuláři dokladu má uživatel možnost provést zaplánování těchto položek do kalendářů různých zdrojů. Plánování může být provedeno také přímo v kalendáři zdroje. Realizaci (výrobu) objednaného množství lze rozdělit mezi více zdrojů do více kalendářů.
Jsou k dispozici funkce pro ruční zadání objednaného množství do určitého dne a funkce pro rovnoměrné rozdělení množství do souvislého intervalu několika dní. Zaplánovanou realizaci lze jednoduše přesunout na jiný termín.

Realizace – výrobní příkazy

Ze zaplánovaných objednávek se jednoduše generují konkrétní výrobní příkazy, které rozdělují požadované množství do vyrobitelných dávek (například objednávka na 20 m3 betonu se má vyrábět po 5 m3 tak, aby se dala postupně expedovat pomocí mixů). Výrobní příkazy se postupně realizují prostřednictvím kapacit zdroje.
Nad seznamem výrobních příkazů je k dispozici řada funkcí umožňující obsluze:

  • poslat výrobní příkaz do realizace
  • měnit pořadí realizace jednotlivých výrobních příkazů
  • přesunout některé výrobní příkazy na jiné dny
  • vytvořit ad hoc výrobní příkaz

ERP EPASS