EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Katalogy a ceníky

Katalogy

Katalog slouží v ERP EPASS® k evidenci hmotných i nehmotných produktů a služeb, které jsou předmětem výrobních nebo obchodních aktivit firmy. Je možné vytvořit libovolný počet katalogů s různým zaměřením, například prodejní a nákupní a také importovat cizí katalogy jednotlivých dodavatelů. Katalog funguje odděleně od ceníků a skladů, což umožňuje s výhodou využívat široké možnosti exportu dat zákazníkům a importu dat od dodavatelů. Díky vazbám mezi katalogy lze evidovat jeden produkt pod různými názvy a čísly.  

Údaje na kartě produktu

 • Číslo
 • Název
 • Další název
 • Základní měrná jednotka
 • Aktuální (alternativní) měrná jednotka s přepočtem na základní měrnou jednotku
 • Sazba DPH
 • Položka celního sazebníku
 • Spotřební daň
 • Ceny produktu v evidovaných cenových hladinách
 • Měna
 • Seznam skladů, na kterých je produkt evidován
 • Seznam možných náhrad produktu
 • Seznam komponent, pokud se jedná o produkt typu sestava
 • Popis produktu
 • Vazba na partnera
 • Přílohy – textové dokumenty a obrázky související s produktem

Parametrizace produktů v katalogu

Pro usnadnění orientace a vyhledávání produktů v katalogu je možno produkty pomocí technologie EP_klasifikátor parametrizovat dle libovolného množství hledisek. Příklady parametrizace:

 • stromové číselníky (druhy zboží, materiál, SKP, …)
 • standardní číselníky (barva, velikost, typ, výrobce, norma ČSN, norma DIN…)
 • jiné parametry (hodnoty s měrnou jednotkou, datumy, texty, číselné údaje)
 • Rekapitulace DPH
 • Soupis daňových dokladů
 • Kontrola zaúčtování daňových dokladů

Další vlastnosti modulu Katalogy

 • Názvy a parametry produktů mohou být evidovány v několika jazykových mutacích
 • Nastavení automaticky generovaného čísla produktu
 • Importy dat z jiných systémů (databází, tabulek)
 • Importy produktů ze souborů ve formátu MS Excel
 • Vložení produktů do katalogu přenosem z jiného katalogu
 • Exporty dat (výstup ze seznamů do MS EXCEL)
 • Přehledné tiskové sestavy seznamu produktů
 • Ochrana dat – stanovení přístupových práv na editaci údajů v katalogo pro jednotlivé uživatele

Ceníky

Zefektivněte tvorbu cen a oceňování produktů ve firmě s modulem Ceníky ERP EPASS®. Vytvořte libovolný počet cenových hladin pro stanovení různých cen daného produktu podle způsobu použití (nákup, prodej …). Připravte si s předstihem nové ceny svých produktů, které začnou platit od stanoveného data. Evidujte ceny produktů v různých měnách a měrných jednotkách.

Základní vlastnosti ceníku

 • Systém může obsahovat libovolné množství ceníků.
 • Ceník je svázán s katalogem a určuje ceny produktů zařazených v katalogu.
 • Ceník může obsahovat libovolné množství cenových hladin. Produkt může mít tedy definováno více cen, v každé hladině jinou.
 • Ceny v rámci ceníku lze zadávat v různých měnách. Pokud je cena v požadované měně v ceníku zadaná, použije se (např. na dokladu vystaveném v dané měně). Pokud cena v požadované měně zadaná není, přepočítává se pomocí kurzovního lístku z ceny zadané ve výchozí měně ceníku.
 • Cenu lze zadat v jedné z měrných jednotek, na kterou je na definován přepočet ze základní měrné jednotky produktu. Zjistit lze cenu i za jakoukoli jinou měrnou jednotku, na kterou je také definován přepočet.
 • Jednotlivé ceny mohou mít definovánu časovou platnost. K určitému času je v jedné cenové hladině pro jednu měnu vždy platná jedna cena (pokud je zadaná). Je možné zadávat ceny do budoucna.
 • Uchovává se historie cen.

Stavy cen a přecenění

 • Ceny mohou nabývat stavů rozpracované, platné, neplatné.
 • Rozpracované ceny je možné zadávat ručně nebo generovat automaticky na základě cen z jiné cenové hladiny, v jiné měně nebo ceníku.
 • Lze přednastavit pevná pravidla pro přepočet cen mezi různými hladinami v závislosti na druhu produktu, například zvýšení ceny o x procent.
 • Při tvorbě rozpracovaných cen lze určit, od kdy má být cena po přecenění platná.
 • Přecenění (změna rozpracovaných cen na platné) je možné provádět ručně nebo hromadně pro vybranou skupinu produktů.
 • Při přecenění produktu v ceníku, které je způsobeno změnou ceny na položce dokladu se vyvolá automatické přecenění podle nastavených pravidel.

Další vlastnosti ceníku

 • Možnost vyhledávání a třídění v seznamu cen
 • Možnost importu ceníku z externích zdrojů (např. XLS, DBF, TXT)
 • Export ceníku (automatický výstup ze seznamů do MS EXCEL)
 • Tisk ceníku
 • Ochrana dat před neoprávněnými uživateli definováním přístupových práv k cenám v jednotlivých cenových hladinách
 • Všechny ceny vázané k určitému produktu jsou dostupné i z karty produktu.

Použití ceníku při tvorbě dokladu

 • Lze nastavit, jaký katalog a tedy i ceník má být použit při stanovení ceny na položce dokladu – např. výchozí nákupní, výchozí prodejní nebo ceník daného partnera.
 • Lze nastavit výchozí cenovou hladinu, která se použije pro zjištění ceny.
 • Hladinu cen lze určit parametrem na kartě partnera.
 • Cena může být kalkulovaná zapojením speciálních objektů vytvořených přesně podle požadavků uživatele – může být např. vypočtena na základě typu partnera, objemu odebraného zboží apod.

ERP EPASS