EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Komunikační kanály

Komunikační kanály

V ERP EPASS® jsou zabudovány tři typy komunikačních prostředků, umožňující interní i externí komunikaci. Jedná se o:

  • jednoduchý a rychlý chat mezi uživateli,
  • integrovaného klienta elektronické pošty s návazností na moduly ORGANIZER a SPRÁVA DOKUMENTŮ
  • zprávy a upozornění, umožňující zaslat uživatelům odkazy na jednotlivé objekty ze systému (události, doklady, požadavky z WORFLOW), včetně možnosti ze zprávy či upozornění s těmito objekty přímo pracovat

Chat

Chat umožňuje rychlou komunikaci mezi uživateli, kteří jsou aktuálně přihlášeni k práci na dané databázi. V případě, že má uživatel spuštěnou aplikaci EPASS a někdo ho prostřednictvím funkce chat osloví, objeví se mu na obrazovce upozornění. V případě, že se uživatel rozhodne na zprávu reagovat, adresát bude automaticky nastaven podle uživatele, který zprávu zaslal. V každém řetězci zpráv lze sledovat historii proběhlé komunikace.
Při psaní nové zprávy, lze vybrat adresáta z přihlášených uživatelů a text zprávy je možné zaslat více uživatelům, stejně tak jako hromadně na zprávu odpovědět.

Klient elektronické pošty

Umožňuje plnohodnotnou emailovou komunikaci se všemi standardními funkcemi běžných klientů. Výhodou je přímé propojení do modulů Organizer a Správa dokumentů, což znamená, že lze vytvořit událost nebo dokument na základě obdrženého nebo odesílaného emailu a jejich propojení s příslušnými partnery na základě elektronických adres, zadaných v emailu. Klient umožňuje:

  • odesílání a příjem emailových zpráv
  • nastavení spojení pomocí IMAP
  • spolupráci s modulem Partneři – rozpoznání partnera podle emailové adresy
  • automatizované vytvoření dokumentu v modulu Správa dokumentů z emailu
  • automatizované vytvoření události v modulu Organizer z e-mailu

Nastavení elektronické pošty

Každý uživatel má svůj vlastní komunikační profil, který obsahuje jeho individuální nastavení. Nastavení pomocí IMAP umožňuje používat současně jak běžného klienta, tak integrovaného klienta EPASS®. Pokud není nastaveno IMAP, lze psát zprávy a používat k tomu nastavení MAPI nebo SMTP.

Funkce klienta

Okno e-mailového klienta se spouští z hlavního okna EPASS® a jeho ovládání je velice intuitivní. Obsahuje strukturu složek pošty a seznam zpráv z vybrané složky. Standardní funkce jsou prezentovány tlačítky a nabídkami.

Zprávy a upozornění

Zasílání zpráv je určeno k přímé komunikaci mezi uživateli systému EPASS a oproti chatu umožňuje navíc napojení dalších objektů ze systému do zprávy. Zprávu lze využít jako automatické upozornění na nějakou událost, která se týká určitého uživatele, přičemž zdroj této události – úkol, který má uživatel splnit nebo doklad, který je potřeba schválit, je na zprávu navázán a požadovaný úkon je tak možné provést přímo ze zprávy. Systém upozorňuje na nově příchozí zprávy v nastavitelném intervalu

ERP EPASS