EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Lakovna

Lakovna

Lakovna je komplexní systém pro správu procesů práškové lakovny. Obsahuje funkcionality umožňující kalkulace a pořizování zakázek, sledování průběžně odváděných zakázek, plánování obsazenosti kapacit, odvádění práce, sledování nákladovosti jednotlivých zakázek, řízení skladových zásob barev a v neposlední řadě fakturaci vykonané práce. Proces lakování lze volitelně doplnit o proces dekorování.

Objednávka lakování

Objednávkové doklady obsahují informace sloužící ke kalkulaci lakování/dekorování: materiály, požadované barvy, rozměry, tvar, váhu apod. Součástí objednávky jsou dále podrobnosti nezbytné pro včasné zpracování zakázky – termíny návozu materiálu, termín odevzdání zakázky, pracnost v jednotkách používaných pro určení kapacity lakovny (hodiny, závěsy). Objednávky obsahují i požadované datum lakování a mohou předběžně blokovat kapacitu lakovny.

Katalog barev

Pro účely přesné definice požadované barvy slouží katalog barev obsahující veškeré používané barvy a jejich specifikace (normy, způsoby aplikace, apod.) Mimo jiné lze u barvy určit barevný odstín, který slouží k automatickému určení pořadí zpracování zaplánovaných lakování. Ke každé barvě je připojen ceník s časovou platností cen s možnostmi evidovat ceny ve více cenových hladinách a měnách.

Výrobní příkazy

Výrobní příkazy jsou generovány z objednávek, ze kterých přebírají potřebné údaje pro zpracování zakázky. Výrobní příkaz obsahuje pokyny k lakování na konkrétní den a odpovídá jedné objednávce, nebo řeší jenom její část. Výrobní příkazy jsou základem pro plánování prací lakovny.

Plánování kapacit lakovny

Základem plánování je obsazování kapacit lakovny pro jednotlivé dny v týdnu. Jedná se o seznam výrobních příkazů v pořadí, v jakém budou jednotlivé výrobní příkazy zpracovány. Pro práci s plánem je k dispozici rozvrh obsazenosti lakovny – speciální tabulka, ve které jednotlivá políčka představují dny a obsahují obsazenost vzhledem k nastavené kapacitě. K vybranému časovému úseku vidí obsluha příslušné výrobní příkazy.
Přeplánování lze jednoduše provést přetažením Výrobního příkazu na jiný (budoucí) den.
Plánování obsazenosti kapacit je dvoufázové – předběžné na základě objednávky a reálné podle výrobních příkazů.

  • Plánuje se do dvou kalendářů: pro operace lakování a dekorování zakázek
  • Denní kapacita pro lakování je vyjádřena počtem závěsů, pro dekorování hodinovou kapacitou
  • Zobrazení grafického kalendáře obsazenosti ve dvou režimech: měsíční/týdenní
  • Definice kapacit pro jednotlivé dny v týdnu s možnostmi definovat na konkrétní dny výjimky
  • Automatizované zaplánování jednotlivých zakázek v rámci jednoho dne je optimalizováno dle odstínů nanášených barev
  • Automatizované zaplánování zakázky podle požadovaného data předání zákazníkovi
  • Možnost manuální korekce automatizovaně zaplánovaných zakázek
  • Podpora pro dlouhodobé, postupně plněné smlouvy realizované v delším čase (přes více dní)

Odvádění práce a fakturace

Po provedeném lakování doplní obsluha na zpracované výrobní příkazy čas zpracování. Díky provázanosti výrobních příkazů s objednávkami se na objednávkách automaticky aktualizuje stav zpracování – co zbývá nalakovat. Následuje fakturace provedených prací. Faktury vznikají exportem z objednávek. U větších dlouhodobých objednávek lze fakturovat částečně podle odvedené práce.

Sklad barev

Na zpracované výrobní příkazy zadá obsluha celkové spotřebované množství jednotlivých barev. Na základě toho se vytvoří pro každý příkaz skladová výdejka. Skladové zásoby barev lze doplňovat automatizovaným vytvářením materálových požadavků podle očekávané spotřeby z informací na přijatých objednávkách.

Reporting a analýzy dat

Pro účely vyhodnocování práce lakovny existuje celá škála možností. Lze využívat údaje uložené v provozním systému nebo informace z datových skladů. Reporty jsou dostupné přímo z prostředí EPASS, nebo je lze spouštět z EPASS WEB portálu. Reporty postavené na technologii MS Reporting Services lze v pravidelných intervalech automaticky generovat a zasílat pomocí emailů příslušným uživatelům. Pro účely různých ad hoc analýz nad daty z datových kostek lze využít MS Excel.

ERP EPASS