EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Logistika

Logistika – integrace s logistickými systémy dopravců

Modul Logistika automatizuje a usnadňuje vyplnění velkého množství údajů do webové aplikace při expedici zásilek zákazníkovi prostřednictvím dopravních společností. Je realizováno automatizované napojení na dopravní systém dopravců GEIS a RABEN.

Jak to celé funguje

Na objednávce jsou pořízeny údaje o způsobu doručení, dobírce, pojištění, avízech atp. Při tvorbě výdejky nebo dodacího listu se doplní údaje o počtu a hmotnosti balíků, případně váha palety. Pro takto vyplněné doklady se vytvoří předávací protokol (XML soubor), který je načten do webového portálu dopravce. Zde se pak provede tisk štítku na balík na specializovanou tiskárnu. V systému je zaznamenáno kdy a kým bylo předání provedeno.

Výhody použití modulu Logistika

Na objednávce jsou pořízeny údaje o způsobu doručení, dobírce, pojištění, avízech atp. Při tvorbě výdejky nebo dodacího listu se doplní údaje o počtu a hmotnosti balíků, případně váha palety. Pro takto vyplněné doklady se vytvoří předávací protokol (XML soubor), který je načten do webového portálu dopravce. Zde se pak provede tisk štítku na balík na specializovanou tiskárnu. V systému je zaznamenáno kdy a kým bylo předání provedeno.

Jaké údaje jsou evidovány

  • sledování hodnot plán, skutečnost, upravený plán, očekávaná skutečnost
  • promítnutí dosažené skutečnosti a budoucích opatření do aktualizovaných plánů (tvorba očekávané skutečnosti)
  • vyhodnocení informací na různých organizačních úrovních (holding, podnik, provoz, středisko)
  • vyhodnocení informací za různá časová období (rok, pololetí, čtvrtletí, měsíc, součty měsíců)
  • vyhodnocení informací podle zvolených skupin účtů z účetnictví
  • vyhodnocení informací podle okruhů činnosti podniku
  • sledování využití a nákladovosti vybraného produktu nebo majetku (např. osobních vozů) okruhy

ERP EPASS