EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Majetek

Majetek

S modulem Majetek získáte komplexní nástroj pro evidenci a správu všech druhů majetku ve vaší společnosti včetně jeho odpisování a účtování podle platné legislativy. K dispozici budete mít dokonalý aktuální přehled o stavu a hodnotě majetku. Výpočty účetních a daňových odpisů, zaúčtování a změny umístění lze provést hromadně a snížit tak pracnost vedení celé agendy. Jednotlivé finanční pohyby lze dávkově rozúčtovat na základě připravených předkontací.

Údaje na kartě majetku

 • zařazení do základního druhu (HM, NM, FM)
 • finanční pohyby majetku (pořízení, zhodnocení, vyřazení, …)
 • odpisy (daňové, účetní)
 • umístění
 • zodpovědné osoby
 • inventury
 • účtování
 • další uživatelsky definovatelné parametry (EP_Klasifikátor)

Odpisy

 • daňové odpisy
  • pravidelná aktualizace podle platné legislativy
  • definice parametrů daňového odpisování pro každou kartu (metoda, odpisová skupina, apod. )
  • možnost měnit v čase (změna odpisové skupiny apod.)
  • výpočet jednotlivě nebo hromadně
  • možnost uplatnit jinou částku než je vypočteno
 • účetní odpisy
  • definice algoritmu výpočtu pro každou kartu majetku
  • možnost měnit v čase
  • výpočet jednotlivě nebo hromadně
  • možnost uplatnit jinou částku než je vypočteno

Informace o majetku rychle a přehledně

 • rychlé přehledy o odpisech a zůstatkových cenách majetku
 • informace o hodnotě majetku k datu, spočítané automaticky podle zapsaných finančních pohybů (pořízení, zhodnocení, …) a odpisů majetku
 • evidence jednotlivých inventur, podpora využití externích zařízení pro provedení inventury
 • historie změn – kdo, kdy, jaký údaj změnil, jaká byla jeho původní hodnota

Tiskové výstupy

 • přehled účetních a daňových odpisů
 • inventární seznam majetku – možnost vytvoření výstupu ve formě podklad pro provedení inventury
 • seznam majetku
 • podrobný seznam majetku
 • karta majetku
 • hromadný tisk všech, nebo vybraných karet
 • změny stavu majetku v období
 • seznam knih majetku
 • účetní hodnoty po jednotlivých knihách (k porovnání pořizovacích, zůstatkových aj. cen majetku a údajů vedených v účetnictví)

ERP EPASS