EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Controlling

Plánované úlohy – EPASS® Planned Tasks

EPASS® Planned Tasks je aplikační server pro automaticky zpracovávané úlohy (Robotic Process Automation) prováděné plně autonomně bez zásahu uživatele. Plánované úlohy nahrazují manuální zpracování opakujících se činností, například přepočítání uložených dat, kontrola zadaných dat, rozesílání emailů nastaveným subjektům, generování dokumentů pomocí šablon (např. PDF) a jejich zaslání zákazníkům. Dalším typem činností jsou hromadné kontroly, například pro pozastavení zakázek kvůli neuhrazeným zálohám, nebo informování uživatelů o stavu zpracování zakázky.

Plánované úlohy v ekosystému EPASS®

Jednotlivé úlohy neběží v rámci aplikace EPASS, ale jsou spouštěny v nastavených intervalech a zpracovány sekvenčně v uživatelsky konfigurovatelných dávkách v pevně daném pořadí službou, provozovanou na samostatném aplikačním serveru, takže uživatelé nejsou nijak omezováni. Zároveň jsou ale plánované úlohy integrální součástí ekosystému ERP EPASS® a využívají jeho datové struktury. Případné chybové stavy jsou logovány do systémového logu a lze jednoduše získat přehled o aktivitách jednotlivých úloh – kdy byly naposledy spuštěny a s jakým výsledkem.

ERP EPASS