EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Platební kalendář

Platební kalendář

Modul Platební kalendář usnadní a zefektivní agendu pravidelných plateb. Získejte dokonalý přehled o příchozích a odchozích platbách v následujícím období s upozorněním na termíny splatností. Automatickým vytvářením platebních dokladů a příkazů se sníží pracnost celé agendy.

Řešení pro opakované platby

Modul Platební kalendář slouží k evidenci a provádění pravidelných odchozích  plateb vyplývajících z vlastních nasmlouvaných závazků vůči dodavatelům nebo k  evidenci a fakturaci očekávaných pravidelných příchozích plateb vyplývajících z pohledávek.

Platební podmínky

Pro zpracování platebního kalendáře lze konfigurovat knihu dokladů typu smlouva, která určí vlastnosti platební podmínky – konkrétního smluvního závazku, ze kterého vyplývají budoucí příchozí, nebo odchozí platby. V konfiguraci knihy se stanoví:

  • Druh smluvního vztahu – pohledávka / závazek
  • Co se bude vytvářet v momentu splatnosti (doklad faktura přijatá / vydaná, nebo přímo platební příkaz)
  • Vazba na knihu dokladů ve které se budou vytvářet doklady pro realizaci jednotlivých dílčích plateb (faktura přijatá, faktura vydaná, bankovní účet)
  • Upozornění na termín splatnosti

Platební předpis

Na konkrétním dokladu v knize smluv se zadá platební předpis  s údaji o četnosti plateb, částce, době, začátku a konci placení.

Generování platebních podmínek

Příkazem pro generování se vytvoří platební podmínky, které se zobrazí na smluvním dokladu, nebo souhrnném platebním kalendáři.
Při volbě vhodného filtru, například období 1 měsíc lze v platebním kalendáři zobrazit aktuální pohledávky / závazky vyplývající z nastavených pravidelných plateb. Platební kalendář pak umožní hromadnou tvorbu dokladů, plnících jednotlivé očekávané platby.

ERP EPASS