EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Povrchová těžba surovin

Povrchová těžba surovin

Modul pro řízení výroby a produkce těžebních společností

Povrchová těžba surovin je základní technický modul pro výrobu v těžební společnosti. Zajišťuje z jednotlivých provozů (lomů) sběr dat o výkonech a činnosti strojů, produkci, externích službách a docházce pracovníků v jednotlivých směnách. Poskytuje souhrnné přehledy o výrobě a produkci a technicko-ekonomických ukazatelích mobilních a stabilních technologických zařízení za zvolená období.


Procesy modulu Povrchová těžba surovin

 • vrtací a trhací práce – slouží pro evidenci jednotlivých odstřelů a jejich komponent (trhaviny, rozbušky a bleskovice).
 • transportní procesy – evidence pohybu a výkonů mobilních mechanizmů
 • technologická linka – evidence činnosti a výkonů zařízení linky na úpravu surovin
 • netěžební provozy – výkony a činnosti strojů a docházce pracovníků netěžebních provozů (středisek).
 • směnovnice – vyhodnocení údajů o docházce a činnosti pracovníků s možností exportu do externího mzdového programu
 • plán – srovnávání plánovaných a skutečných objemů těžby a výroby

Obsah modulu Povrchová těžba surovin

Sběr dat

 • produkce linky podle jednotlivých frakcí a podle určení produkce (expedice, do zásob, vlastní spotřeba atd.)
 • provozní parametry strojů a výrobních linek úpravny – spotřeba energií, doby provozu a druhy a příčiny prostojů a výpadků
 • mobilní stroje pracující ve směně, jejich doba provozu, ujeté km, spotřeba PHM a druhy a příčiny prostojů a výpadků
 • kooperující stroje (nakladače) a jejich vztah k mobilním mechanizmům přepravujícím odstřelený a upravený materiál
 • režimy činnosti mobilních mechanizmů (od stěny k úpravně, výkliz, skrývka, do zásob atd.)
 • výkony mobilních a kooperujících strojů měřené nosností a počtem uskutečněných jízd
 • importy z externích měřících a prodejních systémů

Zpracování dat

 • sledování technicko-ekonomických ukazatelů mobilních zařízení – kilometry, motohodiny, spotřeba PHM za zvolené období
 • souhrnné informace o mobilní mechanizaci (přehledy, výkony), produkci (typy produkce, druhy frakcí) a produkční lince (činnost) za zvolené období.
 • podrobné i kumulované údaje o výkonech a využití jednotlivých mechanizmů
 • druhy a příčiny prostojů a výpadků jednotlivých agregátů linky, případně důležitých komponent těchto agregátů
 • podrobné i kumulované informace o technicko ekonomických ukazatelích a efektivnosti odstřelů
 • kalkulace nákladů na výrobu jednotlivých frakcí kamene (modul Fázové kalkulace)

Výstupní informace

 • Podrobné i souhrnné tiskové výstupy podle zvolených ukazatelů
 • sledování údajů v hodnotách plán/skutečnost
 • export výstupních informací do souborů ve formátu xls

Fázové kalkulace

Fázové kalkulace umožňují zjistit náklady na jednotlivé fáze procesu výroby kamene. Odstřelený lomový kámen prochází několika stupni drcení a třídění. Z jednotlivých stupňů vypadávají frakce – rozdrcené kamenivo, definované intervalem velikosti částic (např. 0 – 4, 4 – 8, 8 – 16, 16 – 32 atd.). S každým dalším stupněm drcení vzrůstají náklady na vyrobenou produkci, protože se do výroby postupně zapojují další technologické celky. Pro každý stupeň jsou započítávány náklady na běžný stupeň a k nim připočítány náklady na všechny předchozí stupně.
Výstupní informace:

 • prosté náklady organizačních jednotek
 • prosté náklady na měřenou veličinu a její fáze
 • prosté náklady s rozpočtenou režií a s náklady na výrobu předchozích fází

ERP EPASS