EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Proč EPASS

Proč EPASS…

EPASS s.r.o. je tuzemský tvůrce ERP (Enterprise Resource Planning) systému EPASS®. Společnost je zároveň i prodejcem a implementátorem tohoto systému. ERP EPASS® tak může mnohem pružněji a efektivněji zapracovávat požadavky zákazníků na rozdíl od řešení, jejichž dodavatelé, implementátoři a tvůrci jsou různé subjekty. Dokonalá znalost českého a slovenského prostředí je také nezanedbatelnou výhodou.

EPASS s.r.o nabízí

  • Řešení, které pokryje všechny podnikové agendy od financí, přes obchod až po specializovaná řešení v závislosti na oboru podnikání
  • Řešení pro firmy v širokém spektru oborů v oblasti výroby, financí, obchodu a služeb
  • Řešení vhodné pro specifické potřeby konkrétního zákazníka
  • Integraci se specializovanými programy aktuálně provozovanými zákazníkem

Prezentace na míru

Prezentace na míru umožní nezávazně ověřit schopnosti systému ERP EPASS® přizpůsobit se specifickým požadavků potenciálního zákazníka. EPASS s.r.o nabízí bezplatné provedení jednorázové konzultace, přípravy a prezentace systému.

Modelování procesů konfigurací

Většinu uživatelských požadavků dokážeme realizovat konfigurací, tj. nastavením chování jednotlivých komponent – partnerů, dokladů, katalogů, ceníků, skladů, finančních operací – a nastavením vztahů mezi nimi. Konfiguračními nástroji definujeme číselníky a libovolné množství specifických vlastností všech komponent prostřednictvím parametrů, podle kterých lze následně filtrovat a třídit. Uvedeným způsobem můžeme modelovat základní procesy i odlišnosti od běžného obchodního a výrobního standardu.
Součástí přípravy může být i import poskytnutých dat, takže potenciální uživatelé vidí při prezentaci například svoje produkty, ceny a zákazníky v systému, který se chová podle zvyklostí společnosti.

Flexibilita na vlastní oči

Tímto způsobem může zákazník věrohodně posoudit, nakolik systém reálně splňuje jeho představy a není odkázán pouze na obecný popis jeho vlastností. Takto pojatá prezentace reálně doloží flexibilitu systému, která je klíčová jak při nasazení do provozu, tak pro možnosti pružné reakce na nové požadavky.

ERP EPASS