EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Replikace

Replikace

EPASS Replikace je nadstavba, která umožňuje plně automaticky vyměňovat různé informace mezi databázemi ERP EPASS® (MS SQL Server). Jedná se o architekturu Client/Server, kdy výměna funguje mezi centrální databází a skupinou lokálních databází. Výměna je prováděna obousměrně. Tato nadstavba nepoužívá žádné funkcionality replikací MS SQL Serveru.

Přínosy

  • Cena infrastruktury: použité databáze mohou být volně licencované Microsoft® SQL Server® Express. V případě nasazení jednoho centrálního SQL Serveru musí být pro každého uživatele zakoupeny nezbytné licence.
  • Rozložení zátěže: Každá lokalita má “svůj” SQL Server, nezávislý na centrální infrastruktuře.
  • Nestabilní propojení centrály a lokálních instalací: Každá lokalita funguje zcela autonomně bez ohledu na případné výpadky propojení. Přenosy jsou realizovány v okamžiku existence propojení.
  • Komunikace mezi různými subjekty: Může sloužit pro B2B komunikaci mezi různými subjekty, kde realizace přes společnou infrastrukturu nepřipadá v úvahu.

Datová definice

Zdrojem informací je tzv. Producent a adresátem je tzv. Odběratel. Standardně vystupují centrální i lokální databáze v obou rolích. Na straně každého Producenta jsou uživatelsky udržované definice, jaké informace a jak často, mají být předávány konkrétnímu Odběrateli. Tyto definice nazýváme Agendy.
Přenášené údaje představují různé agendy ERP EPASS® jako jsou doklady (z nastavené dokladové řady), vybraní Partneři, Produkty (z nastaveného katalogu), vybrané číselníky, Ceníky, stavy skladů apod.

Základní princip – tři replikační fáze

1. Export

Producent dle nastavených agend v nastaveném intervalu vyexportuje požadované informace z provozní databáze ERP EPASS® do tzv. Cestovní databáze. Při exportu vybírá údaje, které se zatím nepřenesly nebo byly od posledního přenosu změněny (například došlo k doplnění dokladu Smlouvy o další produkty).

2. Transport

Po exportu jsou změny z Cestovní databáze Producenta přeneseny do Cestovní databáze Odběratele.

3. Import

Odběratel z Cestovní databáze provede import nových či změněných dat do své lokální provozní databáze ERP EPASS®.

Příklad použití

Existuje distribuční velkoobchodní společnost s centrální distribucí produktů do mnoha prodejních poboček. Centrála plně automaticky doplňuje zásoby jednotlivých poboček dle aktuálních stavů jejich lokálních skladů, shromažďuje informace o prodejích jednotlivým zákazníkům, kteří následně profitují z realizovaného obratu například v podobě různých slev.
Z centrály se na pobočky přenáší prodejní katalog včetně cen (a aktuálních slev) pro jednotlivé zákazníky. Z poboček se zpět přenáší informace o realizovaných obchodech s jednotlivými zákazníky a aktuální stavy skladových zásob.

Flexibilita

Celé řešení je široce konfigurovatelné a umožňuje široké zákaznické přizpůsobení exportů i importů. Přenášet lze prakticky libovolné údaje ERP EPASS®. Lokální instalace ERP EPASS® může sloužit jako sofistikovaná datová základna/vrstva pro B2B vztahy.

ERP EPASS