EPASS

 

s.r.o.

PODNIKOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÉHO

ERP EPASS

Reporting

Reporting

Společnost EPASS s.r.o. nabízí svým zákazníkům reporting, který informace čerpá jak z vlastního informačního systému, tak z externích systémů třetích stran. Zpracujeme analýzu informačních potřeb jednotlivých úrovní řízení, poskytujeme konzultace při volbě použitých nástrojů a technologií a implementujeme datové sklady a výsledné reporty.

Použité technologie a zdroje dat

Pro reporting využíváme všechny aktuálně dostupné technologie. Vhodných nástrojů pro tvorbu a prezentaci je nepřeberné množství a záleží jenom na zákazníkovi, který nakonec zvolí. Data pro reporting jsou čerpána z provozních systémů, vlastních datových skladů postavených na relační databázi a z datových kostek OLAP serveru (speciální úložiště dat pro reporting). O data se stará výkonný MS SQL Server.

Formy reportingu

 • Tiskové přehledy dostupné z prostředí ERP EPASS®
  • Tabulky
  • Grafy
  • Exporty v požadovaných formátech
 • Informační tabule (Dashbords)
  • MS Reporting services
  • MS Power BI
  • Qlikview
  • a mnoho dalších
 • Reporty dostupné přes web rozhraní
 • EPASS® mobile dashbords
 • Reporty zasílané nastaveným uživatelům (objednatelé) emailem
 • Informační alerty zasílané emailem či SMS
 • Analytické nástroje Self-Service Business Intelligence pro vlastní vytěžování a ad hoc analýzy dat

Datové sklady

Data z primárních zdrojů mohou být ukládána do datových skladů, odkud jsou čerpána při reportingu. Při přenosu do datového skladu dochází k jejich očištění, konsolidaci a v mnoha případech i předzpracování. Díky datovým skladům je prezentace reportů mnohem rychlejší a nejsou zatěžovány jednotlivé provozní databáze. Při konsolidaci dat z různorodých zdrojů a technologií tedy hrají datové sklady nezastupitelnou roli.

Poskytovatelé dat

Na straně primárního datového zdroje (databázový stroj) vytváříme tzv. poskytovatele dat ve formě uložených procedur, náhledů, funkcí a pomocných tabulek. Poskytovatelé dat vytvářejí unifikované rozhraní , které odstiňuje uživatele od složitosti skutečného proměnlivého datového modelu a zjednodušuje jej na úroveň jediné tabulky obsahující všechny potřebné informace. Koncept poskytovatelů dat navíc umožňuje samotným zákazníkům pracovat se svými daty, vytvářet reporty vlastními silami, případně provádět jejich vlastní analytické vytěžování.

Příklad datového poskytovatele seznamu expedičních listů

Datový poskytovatel seznamu expedičních listů umožní uživateli snadno vytvořit přehled největších odběratelů, nejvýkonnějších prodejců, přehled prodejů za časový úsek a mnoho dalších výstupních sestav.

Správa tiskových výstupů

Tiskové úlohy jsou uživateli nabízeny prostřednictvím tiskového výběrového dialogu. Obsah seznamu nabízených tiskových výstupů závisí kontextu, tj. odkud je tiskový výběrový dialog vyvolán. Například jiné tiskové úlohy jsou dostupné ze seznamu faktur vydaných a jiné ze seznamu majetku. Součástí tohoto dialogu je nabídka různých forem výstupu – tisk, náhled, a export do souboru. Uživatel má širokou škálu možností při výběru na jakou tiskárnu má být výstup směřován – například výchozí, nastavená u tiskového výstupu nebo vybraná.

Sjednocení tiskových výstupů vytvořených různými nástroji

Jednotlivé tiskové úlohy jsou samostatné objekty, které mohou být vytvořeny různými reportovacími nástroji. Jedná se například o nativní report vytvořený v jazyku Delphi nebo VisualBasicu, prostřednictvím MS Reporting Services nebo report postavený na transformaci XML do XHTML formátu. Tiskový výběrový dialog sjednocuje použití libovolného tiskového výstupu bez ohledu na nástroj, v jakém byl report vytvořen.

Nastavení tiskových výstupů

Nastavení tiskových výstupů je řešeno ve správě tiskových výstupů. Vybrané parametry mohou být pro jednotlivé uživatele nastaveny individuálně. Příkladem individuálního nastavení je tiskárna přiřazená konkrétnímu tiskovému výstupu. U každého výstupu lze nastavit jeho dostupnost pro konkrétní uživatele.

ERP EPASS